1. Home
  2. Artsen: Omgaan met vermoedens van kindermishandeling

Artsen: Omgaan met vermoedens van kindermishandeling

Ontwikkeld voor:
Tijd: 2 uur
Kosten: € 30,- (excl. 21% BTW)
€ 36,30 (incl. 21% BTW)
Accreditatie: Ja, klik hier

Omschrijving scholingsonderdeel

Als arts heb je een belangrijke taak in het signaleren van kindermishandeling. Maar hoe herken je kindermishandeling? En wat doe je als je vermoedt dat een kind mishandeld wordt? Deze cursus kan je daarbij helpen.

Wat komt aan de orde?

  • Je leert welke vormen van kindermishandeling er zijn.
  • Je leert hoe kindermishandeling ontstaat en wat de gevolgen ervan kunnen zijn.
  • Je leert risicofactoren voor het ontstaan van kindermishandeling herkennen.
  • Je leert hoe je door screeningsvragen een vermoeden van kindermishandeling kunt onderbouwen.
  • Je ziet hoe een expert een top-teenonderzoek uitvoert. Je leert waar je op moet letten bij zo’n onderzoek, hoe je gegevens noteert en hoe je letsels fotografeert.
  • Je maakt kennis met de Wet meldcode en de stappen van de KNMG-code.

Door de interactieve werkvormen ga je zelf actief met de informatie aan de slag. De leerstof wordt afgewisseld met animaties en videofragmenten.

 

​Toets: Ja

Tijd: 2 uur

Accreditatie

  • Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) - cluster 1-3: 3