Afgelopen week hebben weer meer dan 500 jongeren gereageerd op een stelling. De stelling luidde dit keer: “iemand met psychische problemen mag geen kind opvoeden”. Het grootste deel van jullie is het oneens met deze stelling (78%). Hierbij hebben jullie wel een aantal kanttekeningen.

Ernstig of niet?

Opvallend is dat veel van jullie aangeven het oneens te zijn met de stelling, maar dat dit afhangt van de ernst en prognose van de psychische problemen. Op het moment dat de psychische problemen van de ouder geen negatieve invloed hebben op het kind, heeft iemand alle recht om een kind op te voeden. Dat iemand psychische problemen heeft, betekent niet dat hij of zij geen liefdevolle, verantwoordelijke en goede opvoeder kan zijn.

Ondersteuning of niet?

Ook noemen jullie vaak dat het ervan afhangt of iemand goede ondersteuning en begeleiding krijgt. Denk bijvoorbeeld aan hulp van familie of een partner of aan therapie. Daarnaast maakt het uit hoe iemand met zijn of haar psychische problemen omgaat en deze begrijpt. Dit kan ervoor zorgen dat iemand wel in staat is om een kind de opvoeding te geven die voor het kind nodig is.

Breed begrip

“Psychische problemen” is volgens jullie een breed begrip. Zo valt ADHD bijvoorbeeld officieel onder een psychische stoornis, maar dit hoeft niet te leiden tot problemen in de opvoeding. Het is niet zwart-wit!

Ervaring

Een aantal van jullie geeft aan zelf psychische problemen te hebben, of ouders te hebben met psychische problemen. We vinden het ontzettend waardevol jullie verhalen te lezen! Zo geven enkele ervaringsdeskundige jongeren aan dat hun eigen psychische problemen ervoor zorgen dat zij zich goed kunnen inleven in psychische problemen van anderen. Zij zijn extra gemotiveerd om hun kind te behoeden voor psychische problemen. Kortom, zoals velen jongeren al aangeven is het antwoord op deze stelling niet zo zwart-wit. Het beste kan er per situatie van de ouder gekeken worden naar wat de ernst van de psychische problemen is en of deze van negatieve invloed is op het kind.

Anderen lazen ook:

Plan voor Kinderminister nog in kinderschoenen

Minister Hugo de Jonge wil graag een kinderminister. Wij zijn prettig verrast door dit idee en denken graag mee. Robin en Dara sturen een brief met...

Brief aan Minister Hugo de Jonge

Kinderarts wil kinderen bloot onderzoeken

We vroegen aan ruim 500 jongeren wat zij van dit idee vinden. Daar kwam een duidelijk antwoord naar voren.

In je nakie, of toch liever niet?

Je kind opsluiten in zijn kamer is mishandeling

Grote respons op deze stelling. Als het maar veilig gebeurt, toch?

jongeren augeo contact

Ik wil contact met de jongerentaskforce

Heb je een vraag over onze workshops of wil je een jongere uitnodigen om zijn of haar verhaal te vertellen? Neem contact met mij op