1. Home
  2. Handle with care

Handle with care

Een moment geduld a.u.b. uw gegevens worden opgehaald

Veel mishandelde kinderen geven aan dat een specifieke leerkracht, door zijn of haar aandacht en steun, het verschil heeft gemaakt in hun leven. Uit verschillende onderzoeken weten we dat steun van een betrouwbare volwassene de psychische klachten en gedragsproblemen van kinderen die ingrijpende ervaringen hebben helpen verminderen en dat hun schoolprestaties verbeteren. Steun bieden is niet groot of ingewikkeld: het zijn vaak kleine dingen die voor het kind het verschil maken.

HOE STEUN JE?

Een belangrijke kracht van Handle with care is dat het kind op school de dag erna ‘trauma-sensitief’ benaderd wordt. Dat betekent dat de leerkracht of iemand anders op school weet dat dit kind een stressvolle situatie heeft meegemaakt en dat het daar de volgende dag(en) op school last van kan hebben. En dat school het kind steun biedt om met de gevolgen om te gaan. Maar hoe steun je deze kinderen op een goede manier? Er zijn drie pijlers van goede steun bieden aan kinderen die ingrijpende ervaringen hebben: veiligheid, relaties en leren omgaan met emoties en gedrag. 

Veiligheid

Voor veel van deze kinderen is het basisgevoel van veiligheid geschonden. Daardoor is het voor hen extra belangrijk dat zij zich op school wel veilig kunnen voelen. Een betrouwbare volwassene, die zich bewust is van de ervaringen van het kind en het kind wat extra aandacht geeft, helpt dan enorm. Het is belangrijk dat zowel de betrokkenen van de politie als de medewerkers van school deze rol op zich nemen.
Daarnaast helpt het als de leerkracht zorgt voor een rustige en veilige klas en een voorspelbare dagindeling: dat kunnen de gevoelens van stress en onzekerheid van het kind op school zakken. En kan het zich tenminste de uren op school ontspannen. 

Relaties stimuleren

Door de situatie thuis kan hun vertrouwen in volwassenen geschonden zijn. Professionals die rustig en betrouwbaar zijn, kunnen dit wantrouwen helpen herstellen. Een betrouwbare volwassene zijn betekent dat je een kind begeleidt in het dagelijkse leven, uitleg geeft over wat er is gebeurd en wat verder gaat gebeuren en dat je er voor het kind bent als het je nodig heeft. Zowel de politie als school spelen hierin een belangrijke rol voor kinderen. Daarnaast kan het kind zich anders voelen dan de andere kinderen. Het helpt dan als de leerkracht hem op school helpt in het contact met leeftijdsgenoten en met het aangaan van vriendschappen: een kind dat zich onderdeel van een groep voelt, ervaart minder stress. 

Omgaan met emoties en gedrag

De emoties van kinderen die zich thuis onveilig voelen kunnen in de war zijn: ze begrijpen misschien niet goed wat ze voelen of weten niet hoe ze daar op een goede manier uiting aan kunnen geven. Professionals kunnen een kind helpen met deze ingewikkelde emoties om te gaan en helpen hun gedrag te reguleren. De leerkracht kan het kind bijvoorbeeld uitleggen dat het heel normaal is dat het zich de dag na een incident onrustig voelt en hem te helpen rustig te worden. Bijvoorbeeld door hem de gelegenheid te geven eerst even te tekenen of buiten te rennen voordat hij zijn schoolwerk gaat maken. 

Alle kinderen die ingrijpende ervaringen hebben, hebben steun van professionals nodig. Sommige kinderen hebben daarnaast therapie nodig om hun ervaringen verwerken. Steun en professionele hulpverlening vinden naast elkaar en tegelijkertijd plaats. De meerwaarde van school voor deze kinderen is dat zij daar een paar uur per dag, 5 dagen in de week doorbrengen. Als kinderen zich op school op een rustige, betrouwbare en ondersteunende manier behandeld voelen, kunnen zij tenminste tijdens schooltijd ontspannen, wat een groot verschil maakt voor hun herstel.