1. Home
 2. Huisartsen: 4 casussen 'Zijn de kinderen veilig?'

Huisartsen: 4 casussen 'Zijn de kinderen veilig?'

Ontwikkeld voor: Huisartsen
Tijd: 1 uur
Kosten: € 17,50 (excl. 21% BTW)
€ 21,18 (incl. 21% BTW)
Accreditatie: Ja, klik hier

Omschrijving scholingsonderdeel

Vier verdiepende online oefencasussen voor huisartsen waarin geoefend wordt met:

 1. De kindcheck (casus 1: Sabine Verheul)
 2. Vroegsignalering (casus 2 Anja Martens) 
 3. Inschatten en monitoren veiligheid (casus 3: Jeroen Kappa) 
 4. Praten met een jongere (Casus 4) 

Wat komt aan de orde?

 • De kindcheck: hoe voer je die uit en wanneer?
 • Het inschatten van de risico’s voor een ongeboren kind en het coördineren van gezamenlijke hulp;
 • Een plan van aanpak voor en monitoring van de veiligheid van de patiënt;
 • Gesprekstechnieken voor het praten met jongeren.

Na afronding van de e-learning kunnen deelnemers een bewijs van deelname downloaden. 

Ontwikkeld in samenwerking met

Huisartsenorganisaties NHG, LHV, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Tijd: 1 uur

Accreditatie

 • KNMG-ABAN Cluster 1: 1 punt
 • POH-GGZ: 1 punt
 • Verpleegkundig Specialisten Register: Aanvraag loopt