1. Home
  2. Kindermishandeling voorkomen- het kan

Kindermishandeling voorkomen: het kan!

Augeo heeft samen met de Bernard van Leer Foundation en de Stichting Kinderpostzegels Nederland een handreiking gemaakt om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van kindermishandeling. 

In deze publicatie staan tien preventieve maatregelen waarmee je kindermishandeling effectief kunt voorkomen. De maatregelen zijn gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en op ervaringen van gemeenten.In de publicatie besteden we onder meer aandacht aan:

  • de meldcode;
  • de preventie van het Shaken Baby Syndroom;
  • voorlichting over geweldloos opvoeden;
  • psycho-educatieve cursussen voor kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt;
  • de JGZ-richtlijn Opvoedingsondersteuning.
  • zorg voor kinderen in de vrouwenopvang.