1. A2345N56765B7755I

ANBI info

Deze pagina bevat een overzicht van de info benodigd voor de ANBI status.

Statutaire Naam: Stichting Augeo

Het RSIN-nummer van Augeo is 8177.76.011

Postadres: Postbus 592, 3700 AN, Zeist

Bezoekadres: Hoofdstraat 65, 3971 KD, Driebergen

Doelstelling volgens statuten: 

  - De stichting heeft ten doel:

  a. een bijdrage te leveren aan een veilige ontwikkelingsomgeving voor kinderen wereldwijd, waaronder in ieder geval is begrepen:

  - voorkomen en bestrijden van kindermishandeling;

  - verhogen van sociaal emotionele vaardigheden van kinderen en jeugdigen;

  - effectieve opvoedingsondersteuning;

  - bevordering van deskundigheid van professionals;

  - educatie;

  b. wereldwijd een bijdrage te leveren aan zowel de preventieve als de curatieve gezondheidszorg met als doel het voorkomen en genezen van bepaalde ziekten door                                                   het vertalen  van nieuwe medische vindingen waaronder in ieder geval is begrepen:

  - ondersteunen en investeren in onderzoek met als doel om medische wetenschappelijke kennis versneld te brengen naar producten, toepassingen en                                                                      methoden in de praktijk;

  - vertalen van onderzoeksresultaten in producten of technologieën die daadwerkelijk voor patiënten een belangrijke rol kunnen gaan spelen;

  c. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op rechtspersonen voorover deze rechtspersonen een doel hebben

dat past binnen de hiervoor onder a en of b genoemde doelstelling van de Stichting;

 

Beleidsplan: Missie en visie

Bestuurders: 

P.W.J. de Rijke (Voorzitter);
G.M.A. Kobessen (Secretaris/ Penningmeester);
D. Munnichs (Bestuurslid)

  De bestuurders zijn allen onbezoldigd.

Directie: 

M.I. Dekker (Directeur).

Beloningsbeleid:

Voor de directie en werknemers wordt geen cao gevolgd. Het beloningsbeleid van de directie is gebaseerd op een passende beloning bij de zwaarte van de functie en de complexiteit van de organisatie.

Het beloningsbeleid van het overige personeel is marktconform voor vergelijkbare functies en opgedane ervaring.


Programma's en activiteiten van Augeo:
 academy/ steunadviesAugeo jongeren

Financiële verantwoording: