1. Actueel
  2. Jongerentaskforce bundelt krachten

Jongerentaskforce bundelt krachten

Zaterdag 16 september is de nieuwe Jongerentaskforce van Augeo gestart. De nieuwe groep bestaat uit 50 jongeren waarvan velen ervaring hebben met kindermishandeling, (v)echtscheidingen, leven met een psychiatrische of verslaafde ouder of een vluchtelingenachtergrond. De nieuwe groep geeft trainingen aan professionals die met kinderen en ouders werken. Ook oefent de groep invloed uit op lokaal en nationaal beleid, deelt hun ervaringsverhalen (en die van anderen), doet onderzoek en geeft gevraagd en ongevraagd advies.  

Kinderen zien, horen en steunen

De afgelopen jaren waren er twee jongerengroepen binnen Augeo. De ene groep gaf trainingen rondom (v)echtscheidingen, de andere groep was vooral bezig met het beïnvloeden van beleid. Augeo voegt nu de groepen samen om als één stem geweld tegen kinderen aan te pakken. Augeo is in 2014 begonnen met jongerenparticipatie om concreet invulling te geven aan art. 12 van het Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind: het recht op participatie. Daarin staat dat ieder kind recht heeft om zijn of haar mening te geven over alle zaken die het kind aangaan. Iets waar Augeo Foundation zich hard voor maakt. 

Augeo Foundation maakt zich al 10 jaar sterk voor honderdduizenden kinderen in Nederland die te maken hebben met geweld, verwaarlozing of misbruik. Augeo wil dat professionals en de overheid deze kinderen zien, horen en steunen. Om dat te bereiken traint Augeo met online scholing alle professionele doelgroepen die met ouders en kinderen werken in het herkennen van kindermishandeling, ondersteunt en voert ze baanbrekende onderzoeken en projecten uit. En adviseert zij, gevraagd en ongevraagd, overheid en beroepsgroepen over veiligheid van kinderen.