1. Actueel
  2. Kinderrechten controversieel tijdens de formatie

Kinderrechten controversieel tijdens de formatie?

Kinderen protesteren tegen het besluit om twee kinderen en hun Armeense moeder (al meer dan 9 jaar in Nederland) uit te zetten. Met stijgende verbazing kijk ik naar de ongemakkelijke reacties van onze huidige en mogelijk toekomstige ministers.

Kinderprotest tegen uitzetting Armeense kinderen
Foto: Defence for Children

Protest

Afgelopen vrijdag togen tientallen klasgenoten van Lilly en Howick naar Den Haag om te bepleiten dat het Kinderpardon op hen wordt toegepast. Alexander Pechtold zegt in het voorbijgaan tegen de groep protesterende kinderen “Nou dankjewel, goed dat jullie je hier zo voor inzetten, het is een van de dingen die wij ook bespreken” en loopt snel weer verder. Zijn haast onderstreept dat dit gesprek tussen volwassenen achter stevig gesloten deuren zal plaatsvinden.

Halbe Zijlstra stuurde de groep  kinderen pas echt met een kluitje in het riet. Hij legt ze uit dat en rechter moet beslissen of mensen die geen vluchteling zijn, mogen worden uitgezet: “Ik vind dat je dat niet kunt vragen aan bewindslieden, die gewoon de wet- en regelgeving moeten uitvoeren, dat mag je niet meer doen”. Dit antwoord is snel én onjuist.

Kinderpardon

Sinds wanneer zijn Kamerleden, of leden van onze regering, simpelweg uitvoerders van wet- en regelgeving? De Eerste en Tweede Kamer zijn samen met de regering nog altijd onze wetgévende macht. Die wetgevende macht heeft noodgedwongen een reparatieregeling gemaakt: het Kinderpardon. Dit pardon moet de schadelijke neveneffecten van de asielwetgeving inperken. Bij die regeling is de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie geen simpele uitvoerder, maar heeft hij meer beleidsvrijheid dan normaal. Bovendien kan hij uitzonderingen maken voor schrijnende gevallen. De groep Amersfoortse kinderen wendt zich met hun vragen dus terecht tot onze bewindspersonen.

Mark Rutte zei gisteren “Het recht moet zijn loop hebben, de politiek moet zich er even niet mee bemoeien”. Maar de politiek moet zich niet verschuilen achter het recht. De politiek wil zich er even niet mee bemoeien, omdat dit onderwerp controversieel is verklaard gedurende de formatie. Achter gesloten deuren en met een zeer beperkte opvatting van de mogelijkheden praten politici over het Kinderpardon, leren we uit hun reacties op de protesten van kinderen.

Fundamentele kinderrechten

Het kinderpardon controversieel verklaren tijdens een formatie voelt als het tijdelijk controversieel verklaren van fundamentele kinderrechten op bescherming, ontwikkeling en participatie. Dat is niet uit te leggen, zeker niet aan protesterende kinderen. Kinderen die zich (“heel goed van jullie”-) inzetten voor klasgenootjes wiens moeder op dat moment al in een uitzetcentrum zit zónder haar kinderen. Zij krijgen snelle, ontwijkende en verkeerde antwoorden. De hele kwestie gaat over de kinderrechten van Lilly en Howick, maar ook op het terrein van het VN-kinderrecht op participatie valt er nog veel te leren. 

Het wordt tijd voor echte emancipatie van het kind, waarbij politici de stem van jongeren, zoals deze Amersfoortse kinderen, serieus nemen. En bovenal waarin de Nederlandse Staat in wetgeving én uitvoering de rechten van kinderen prevaleert boven de eigen controversiële (formatie)belangen of controversieel gevonden belangen van asielzoekende ouders.