Meldcode

Meldcode-community voor mondzorpgrofessionals

Samen met GGD Haaglanden ontwikkelde Augeo Foundation een scholingsprogramma over het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld, dat helemaal gericht is op mondzorgprofessionals. Uniek hierbij is de online Meldcode-community.

Kinderen vertellen zelden uit zichzelf dat het thuis onveilig is. Zij hebben de hulp nodig van mensen om zich heen om mishandeling te stoppen of zelfs te voorkomen. Maar hoe herken je signalen bij iemand die maar eens per half jaar eventjes langskomt? Het ‘niet-pluisgevoel’ herkent iedereen wel, bijvoorbeeld door een rare interactie tussen ouder en kind, of door ongebruikelijk letsel in de nek of het mondgebied. Maar wat dan? Hoe je signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld kunt herkennen én hoe je hiermee om kunt gaan, leer je in het scholingsprogramma. 

Cursus en community

De basis van het scholingsprogramma is de e-learning Mondzorg: Werken met een meldcode. Daarnaast is er de online Meldcode-community. Hier kunnen de mondzorgprofessionals vragen stellen, casussen indienen, reageren op elkaar en praktische aanvullende informatie vinden. Ook zijn er webinars met bijvoorbeeld een casusbespreking door een expert. De aftrap van het scholingsprogramma was ook met een online webinar. Zo’n vijftig tandartsen, mondhygiënisten en assistenten deden hier aan mee, en wie er niet bij kon zijn kan de opname bekijken. Onder andere tandarts Anne Honingh vertelde over haar ervaringen in de praktijk en over de rol die een mondzorgprofessional kan hebben in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het scholingsprogramma bevat ook een verdiepings- en opfrismodule halverwege en na afloop van het traject.  

Wil je nog meedoen aan dit geaccrediteerde programma? Dat kan nu met 50% korting. Hier kun je je aanmelden.

Lees ook

Meld je aan voor het scholingsprogramma

Speciaal voor mondzorgprofessionals

Meld je aan

Cursussen voor mondzorgprofessionals

Bekijk de cursussen

Wat weet jij over de meldcode?

Meer lezen