Toekomstige leerkrachten krijgen gastles over kindermishandeling

Unieke kans om vragen te stellen aan een ervaringsdeskundige

Een leerkracht kan een enorm belangrijke rol spelen voor een kind dat mishandeld wordt. Hoe bereid je je pabo-studenten daar op voor? Gastlessen van ervaringsdeskundigen blijken enorm aan te slaan.

Gevolgen huiselijk geweld ernstiger dan gedacht
Onlangs vond op de pabo van Hogeschool De Kempel de gastles ‘Maak het verschil voor een kind’ plaats. Als aanvulling op de e-learning ‘Leren signaleren’ werden de toekomstige leerkrachten meegenomen in het ervaringsverhaal van Robin (ExpEx) en Naïma (Augeo Jongerentaskforce). Zij vertelden uit eigen ervaring waarom een leerkracht zo belangrijk kan zijn voor een kind en wat zij wel en juist niet als steun hebben ervaren. Studenten kregen de unieke kans om hun vragen te stellen aan iemand die zelf te maken heeft gehad met kindermishandeling of huiselijk geweld.

Hoe gaat het met je?

Op een vraag uit de zaal over wat zij zichzelf als kind had willen meegeven antwoordt Robin: ‘zoek hulp’. Maar tegelijkertijd vertelt ze hoe moeilijk het is om als kind aan de bel te trekken en hoe belangrijk het is dat er iemand is die jou ziet. ‘Toen ik op de basisschool zat veranderde mijn gedrag enorm, maar toch is er niemand geweest die aan mij vroeg hoe het met mij ging’.

Bewustwording

De gastles is een mooie aanvulling op de theorie. Studenten kunnen aan de hand van een praktijkverhaal horen wat het verschil kan maken voor een kind. Docent: ‘Het is ontzettend belangrijk dat de studenten zich bewust zijn dat kindermishandeling voorkomt en dat zij weten dat zij een belangrijke rol hebben in het signaleren en steunen van deze kinderen’.
 
Aankomend jaar geven jongeren van de Jongerentaskforce en ExpEx nog meer gastlessen. Wil jij ook een gratis gastles op jouw school?
Kijk hier voor de mogelijkheden.