1. Cursus Mantelzorg voor gemeente Amsterdam

Cursus Mantelzorg voor gemeente Amsterdam

Een moment geduld a.u.b. uw gegevens worden opgehaald

Door recente ontwikkelingen in de zorg neemt de druk op mantelzorgers sterk toe. Des te belangrijker dat professionals mantelzorgers goed in beeld hebben en vroegtijdig ondersteunen bij hun zorgtaken.

De gemeente Amsterdam wil ervoor zorgen dat de professionals de mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning en respijtzorg kennen, zodat zij mantelzorgers hierover kunnen informeren en kunnen toeleiden naar passende ondersteuning.

Online Cursus

De cursus "Mantelzorgondersteuning" is ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Amsterdam en het Expertisecentrum mantelzorg-ondersteuning Amsterdam Markant. Deze cursus is speciaal bedoeld voor Amsterdamse professionals die in hun werk in aanraking komen met mantelzorgers, zoals wijkverpleegkundigen, maatschappelijk dienstverleners, medewerkers van Wmo-Loketten, praktijkondersteuners en medewerkers van thuiszorgorganisaties. 

Het doel van de cursus is dat professionals mantelzorgers vroegtijdig (h)erkennen en zo nodig door verwijzen naar respijtzorg. Dit leidt ertoe dat meer mantelzorgers de zorg volhouden en verzorgden langer thuis kunnen blijven wonen.

De cursus duurt ongeveer 1,5 uur en kan in delen gedaan worden.
De cursus sluit aan op het niveau van de genoemde doelgroepen (HBO-niveau). 

Geaccrediteerd door:
NVvPO: 2 punten
Kwaliteitsregister V&V: 2 punten

Inhoud van de cursus

In deze cursus leert u hoe u mantelzorgers beter in beeld kunt krijgen en op welke manier u hen kunt ondersteunen om overbelasting te voorkomen. 
Door het beantwoorden van vragen krijgt u kennis aangereikt over wat mantelzorg is, welke mantelzorgondersteuning mogelijk is en hoe professionals het gesprek met mantelzorgers en zorgvragers hierover kunnen voeren. 
De cursus bevat ook veel ervaringsverhalen: mantelzorgers die over hun eigen ervaringen vertellen, twee professionals die vertellen over een specifieke situatie waarin zij een mantelzorger en zorgvrager hebben ondersteund en een voorbeeld van gespreksvoering.