1. Artsen en verpleegkundigen: Werken met de meldcode huiselijk geweld tegen volwassenen

Artsen en verpleegkundigen: Werken met de meldcode huiselijk geweld tegen volwassenen

Ontwikkeld voor:
Tijd: 2 uur
Kosten: € 30,- (excl. 21% BTW)
€ 36,30 (incl. 21% BTW)
In samenwerking met: InEen, LHV en KNMG
Accreditatie: Ja, klik hier

Omschrijving scholingsonderdeel

Ook volwassenen kunnen het slachtoffer zijn van huiselijk geweld. En vaak zijn ook zij niet in staat om het geweld zelf te stoppen. Bij vermoedens van huiselijk geweld tegen volwassenen moet je als professional dezelfde stappen zetten als bij vermoedens van kindermishandeling. Toch zijn er wat verschillen in de aanpak van geweld tegen kinderen of tegen volwassenen. Daarover gaat deze cursus. Leidraad in de cursus is de KNMG-meldcode.

Tijd: 2 uur

Leerdoelen

  • Je krijgt informatie over de verschillende vormen van huiselijk geweld tegen volwassenen.
  • Je leert hoe huiselijk geweld kan ontstaan en wat de gevolgen zijn.
  • Je wordt je ervan bewust dat het signaleren en handelen volgens de KNMG-meldcode onderdeel is van je taken en verantwoordelijkheden.
  • Je leert welke stappen je moet nemen volgens de meldcode.
  • Je krijgt informatie over de Kindcheck: de verplichting om bij bepaalde groepen volwassen patiënten na te gaan of zij kinderen opvoeden, en of die kinderen wel veilig zijn. 

In de cursus werk je met videofragmenten met voorbeelden uit de praktijk. Je oefent actief met gesprekken voeren.

Toets: ja

In samenwerking met

Deze cursus is inhoudelijk ontwikkeld in samenwerking met VHN, LHV en KNMG.Accreditatie

  • KNMG - ABAN: 2 punten
  • Kwaliteitsregister V&V: 2 punten
  • VSR: 2 punten