Utrecht, a Child Friendly City?

10 NOVEMBER 2017 - BLOG VAN NICK

‘Het Nederlandse netwerk Child Friendly Cities (CFC) en de stad Utrecht heten u van harte welkom op vrijdag 10 november voor een werkbezoek aan Utrecht over het thema Kinderrechten in gemeentelijk (jeugd)beleid.’

De dag begon in mijn eigen stad, Utrecht. Ik was, namens de Augeo Jongerentaskforce, uitgenodigd voor een werkbezoek door Child Friendly Cities, samen met ongeveer 100 landelijke wethouders, overige bestuurders en directeuren. Het CFC wil dat onze steden een goede leefomgeving bieden voor kinderen en jongeren. Ook Utrecht wil een kinderrechtenstad te zijn. Een stad die luistert, waarin kinderen en jongeren een stem hebben in voor hen belangrijke ontwikkelingen.

Tijdens de opening werd de wethouder Viktor Everhardt geïnterviewd door jongeren van stichting JoU. Daarna kwam prof. dr. Micha de Winter aan het woord over het belang van de stem van het kind: betrek kinderen en jongeren zoveel mogelijk bij het beleid en de uitvoering daarvan. Hoe men dat doet? Ik zocht het uit.

ARMOEDE KIND- EN GEZINSVRIENDELIJKHEID
In verdiepingssessies werden verschillende terreinen onder de loep genomen. Ik ben geweest bij het thema armoede. Ik was benieuwd hoe de gemeente aansluit bij jongeren die opgroeien in armoede? Utrecht werkt samen met jongeren van het project speaking minds. In opdracht van de gemeente denken, doen en beslissen jongeren mee over het gemeentelijke armoedebeleid. Deze ‘jongerendenktank’ buigt zich over verschillende vraagstukken rondom het thema armoede en sociale uitsluiting. Ik vond het super leuk om te zien dat ook andere jongeren meedenken over wat veel beter aansluit bij onze doelgroep, net zoals wij doen over onze eigen thema’s. Goed om te zien dat jonge ervaringsdeskundigen worden ingezet door de gemeente Utrecht.

KINDERRECHTENWANDELING MET AMNESTY INTERNATIONAL DOOR HET CENTRUM VAN UTRECHT
In de middag hebben we de Kinderrechtenwandeling van Amnesty International gemaakt. Een wandeling langs plekken die iets te maken hebben met de kinderrechten uit het Kinderrechtenverdrag, zoals Thinker on a rock,  het Verzetsmomument, Homomonument en het Huis van Anna Maria van Schurman. Leuk, als inwoner van Utrecht heb ik veel nieuwe dingen geleerd.

Al met al een zeer geslaagd werkbezoek. Ik heb ontdekt dat de gemeente Utrecht advies krijgt van jongeren. Door hen onderzoek te laten doen, en een eindadvies te laten geven. De gemeente neemt dit eindadvies serieus en gaat ermee aan de slag. Waardevol om te zien hoe andere jongerenorganisaties zich inzetten om kinderen en jongeren een stem te geven. Dit geeft aan hoe belangrijk het is wat wij doen en hoe betekenisvol wij als Jongerentaskforce zijn. Ik ben gemotiveerd en geïnspireerd geraakt om met andere jongerenorganisaties zoals stichting JoU of Speaking Minds in gesprek te gaan. Om te kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen en van elkaar kunnen leren.
Alleen gaat sneller maar samen kom je verder!