Echtscheiding

Jaarlijks krijgen zo’n 70.000 kinderen te maken met een echtscheiding. Voor een deel daarvan geldt dat de echtscheiding problematisch verloopt en kinderen er nadelige gevolgen van ondervinden. Bijvoorbeeld omdat ouders veel ruzie maken, kwaad spreken over elkaar of geen fatsoenlijke afspraken met elkaar willen maken. Die kinderen hebben steun van professionals en mensen uit hun sociale omgeving nodig.

Gevolgen echtscheiding
Een echtscheiding is enorm ingrijpend in het leven van kinderen en roept veel uiteenlopende gevoelens bij hen op. Na de echtscheiding laten kinderen veel verdriet zien maar ook angst voor de onbekende situatie en soms ook boosheid naar de ouders toe, voor het creëren van deze nare situatie of het in de steek laten van de andere ouder voor het gevoel van het kind. Vooral wanneer er een derde persoon in het spel is kan boosheid de boventoon voeren bij de emoties van het kind. Maar soms zijn kinderen na een echtscheiding ook opgelucht omdat er een eind is gekomen aan een zeer nare periode van veel ruzies in huis.  Vaak zijn er tegengestelde emoties waardoor kinderen in de war kunnen raken. Daarnaast zien we ook een groep kinderen die heel weinig emoties laten zien.

Op basis van onderzoeken in binnen- en buitenland blijkt dat de gevolgen van een echtscheiding een andere impact kan hebben kan hebben afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Hieruit blijkt onder meer dat kinderen hechtingsproblemen kunnen krijgen, zichzelf de schuld geven van de echtscheiding, zich in de steek voelen gelaten en vaak steun buitenshuis zoeken.