1. Kind magazine

Kind magazine

Een moment geduld a.u.b. uw gegevens worden opgehaald

Kind magazine is een uitgave ter ere van het 25-jarig jubileum van het Verdrag van de rechten van het Kind. Augeo is de uitgever en hoofdredacteur, Unicef Nederland adviseerde de redactie.  

Het Kinderrechtenverdrag

Kind magazine gaat over het VN-kinderrechtenverdrag. Dit verdrag is ook voor Nederlandse kinderen van groot belang. Tienduizenden Nederlandse kinderen groeien op in situaties die hun veiligheid of ontwikkeling bedreigen. Het kinderrechtenverdrag biedt hen bescherming en benoemt de verantwoordelijkheden van de overheid. 

Daarnaast is voor kinderen die in moeilijke omstandigheden opgroeien steun van iemand in hun omgeving van levensbelang. Het kan echt het verschil maken. Maar veel mensen weten niet goed wat ze moeten doen om een kind te steunen. In het magazine staan verhalen die nuttige informatie geven en je op weg helpen.