1. Lectoraat

Lectoraat

Een moment geduld a.u.b. uw gegevens worden opgehaald

Het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding (O&O) richt zich op drie aandachtsgebieden: 

  1. Onderzoek naar Ouderschap: de huidige stand van zaken, ouders en professionals aan het woord.

  2. Onderzoek naar Ouderbegeleiding: hoe kunnen professionals, andere ouders, de ouders van ouders en de samenleving als geheel ouders begeleiden in hun ouderschapsrol, hoe kunnen we studenten leren om op een professionele manier met ouders te werken?

  3. Waarden en vaardigheden in ouderschap: wat vinden ouders belangrijke waarden en vaardigheden voor ouderschap? Wat vinden professionals hiervan en kunnen professionals en ouders elkaar hierin vinden?