1. Meer kinderen gehoord

Meer kinderen gehoord

Een moment geduld a.u.b. uw gegevens worden opgehaald

Achtergrond

Kinderrechten als basis voor het handelen van professionals:

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) geeft heldere richtlijnen voor participatie van kinderen. Daarin staat vermeld dat kinderen recht hebben op informatie, op participatie en op herstelgerichte ondersteuning nadat een kind geweld heeft meegemaakt. Praten met kinderen die onveilig opgroeien is er dus niet alleen op gericht om informatie van kinderen te krijgen, maar juist ook om hen informatie te géven en hun recht op participatie en herstelgerichte zorg te realiseren.

Augeo wil deze rechten vertalen in praktische handvatten voor professionals. Daarom helpen we bijvoorbeeld beroepsgroepen om in hun meldcodes kindermishandeling meer en betere aandacht voor het praten met kinderen op te nemen.

Deskundige gespreksvoering met kinderen.

Professionals moeten niet alleen weten wanneer en waarover ze praten met kinderen. Zij moeten ook weten hóe je praat met kinderen over een gevoelig onderwerp zoals hun thuissituatie. Professionals kunnen dit leren, bijvoorbeeld door met ervaringsdeskundigen in dialoog te gaan.  Daarom biedt Augeo professionals om in workshops met ervaringsdeskundige jongeren zich bewust te worden van de impact die bijvoorbeeld een echtscheiding heeft op kinderen en jongeren en welke ondersteunende rol professionals daar in kunnen spelen.