1. Meer kinderen gehoord

Meer kinderen gehoord

Een moment geduld a.u.b. uw gegevens worden opgehaald

Waarom dit programma?

Kinderen en jongeren die opgroeien in stressvolle en onveilige gezinnen geven voortdurend aan dat zij zich niet gehoord of onvoldoende betrokken voelen door professionals die hun situatie proberen te verbeteren. Kinderen weten vaak zelf goed wat zij nodig hebben om zich geholpen te voelen. Professionals geven regelmatig aan dat zij zich onvoldoende toegerust om met kinderen over hun onveilige thuissituatie te praten. Ook in de verschillende meldcodes is weinig aandacht voor de positie van en gespreksvoering met mishandelde kinderen zelf. En in de hulpverlening aan gezinnen waar geweld speelt, is onvoldoende oog voor de belangen van kinderen en is de hulp vaak niet gericht op de problemen van de kinderen.

Augeo gelooft dat de kwaliteit van beleid voor veilig opgroeien en de hulp en ondersteuning van gezinnen, verbeteren als we luisteren naar kinderen die onveilig opgroeien. Daarom willen wij bevorderen dat de stem van kinderen die onveilig opgroeien structureel en duidelijk klinkt en weerklank krijgt in beleid, hulp en ondersteuning.

Doelstelling

Augeo voert in dit programma projecten uit waarmee de stem van kinderen die thuis in de knel zitten beter gehoord wordt door professionals en beleidsmakers.

Augeo wil dat kinderen die thuis in de knel zitten, zich gehoord en betrokken voelen in hun contact met professionals zoals hun leerkrachten, huisartsen of gezinshulpverleners. En we willen dat overheden en beroepsorganisaties kinderen beter betrekken bij het ontwikkelen van hun beleid voor kinderen en gezinnen in de knel.