1. Meer kinderen gesteund

Meer kinderen gesteund

Een moment geduld a.u.b. uw gegevens worden opgehaald

Achtergrond

Langdurige en ernstige stress

Kinderen die thuis opgroeien in langdurig stressvolle omstandigheden kunnen daar op korte en lange termijn allerlei geestelijke en lichamelijke klachten door ontwikkelen. Dat komt doordat hun stress-systeem ontregeld is geraakt. [link naar: thema Chronische stress]

Augeo vindt het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de effecten van langdurige stress op de ontwikkeling van kinderen. Daarom ondersteunen we epigenetisch onderzoek. Bovendien verspreiden we kennis over stress en de ontwikkeling van kinderen via Augeo Academy en in Augeo Magazine.  Zodat steeds meer professionals begrijpen hoe langdurige stress de ontwikkeling van kinderen kan beïnvloeden en zich realiseren hoe schadelijk dat is, nu en in de toekomst.

Veerkracht en steun

Schade door stress is niet onvermijdelijk: kinderen zijn van nature veerkrachtig. Er is al veel onderzoek gedaan naar de veerkracht van kinderen die thuis onveilig opgroeien en hoe die veerkracht versterkt kan worden. Uit die onderzoeken blijkt dat één betrouwbare volwassene het verschil kan maken. Dat kan een familielid zijn, een leraar, sporttrainer of buurvrouw die het kind het gevoel geeft dat hij gezien wordt en dat er iemand is bij wie hij terecht kan. Daarmee verandert de situatie thuis misschien niet, maar zorgt er wel voor dat de stress van een kind even vermindert, waardoor de kans op ernstige schade afneemt. Steun van een betrouwbare volwassene maakt professionele hulpverlening niet overbodig, maar kan het effect van hulp wel versterken.

Augeo wil met haar projecten bevorderen dat kinderen die thuis in stressvolle omstandigheden opgroeien altijd steun ontvangen uit hun omgeving. Dat doen we door kennis over veerkracht en steun te verspreiden in Augeo Magazine en via onze Augeo Academy, bijvoorbeeld in cursussen voor pleegouders. Bovendien richten we ons in projecten specifiek op het onderwijs, waardoor leerkrachten sneller weten welke kinderen in de knel zitten en hoe zij deze kinderen kunnen ondersteunen door trauma-sensitief te werken.

Zorgaanbod: een visie gebaseerd op kinderrechten, onderzoek en richtlijnen

Als kinderen thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt worden, hebben zij volgens het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) recht op bescherming én op goede hulp om te herstellen van deze ervaringen.

Augeo heeft een visiedocument opgesteld dat 8 elementen beschrijft van goede hulp aan kinderen zélf, nadat zij slachtoffer zijn geworden van geweld. Daarbij baseren we ons op het IVRK, onderzoek en richtlijnen van bijvoorbeeld de Gezondheidsraad. Deze visie op een goed hulpaanbod voor kinderen die geweld meemaken, is de basis voor het pleidooi van Augeo voor verbeteringen bij overheden en beroepsorganisaties. In deze lobby werkt Augeo intensief samen, bijvoorbeeld met Stichting Kinderpostzegels en Het Vergeten Kind om betere zorg voor kinderen in de vrouwenopvang te stimuleren.