1. Meer kinderen gesteund

Meer kinderen gesteund

Een moment geduld a.u.b. uw gegevens worden opgehaald

Waarom dit programma?

Kinderen die thuis langdurig stress en onveiligheid ervaren, hebben baat bij steun van de mensen om hen heen. Steun van één betrouwbare volwassene kan het verschil maken en ernstige gevolgen voorkomen en herstellen. Voor sommige kinderen is dat niet genoeg: zij hebben daarnaast hulp nodig om hun ingrijpende ervaringen te verwerken.

De afgelopen jaren is veel aandacht geweest voor het signaleren van gezinsproblemen en aan het herorganiseren van het jeugdstelsel. Het is van belang de aandacht te verleggen naar daarna: als kinderen in de knel meer en beter ondersteund worden en eerder hulp krijgen voor hun eigen problemen, kunnen ernstige gevolgen voor de ontwikkeling en gezondheid van kinderen voorkomen worden.

Doelstelling

Augeo voert in dit programma projecten uit waarmee meer kinderen die thuis in de knel zitten, ondersteuning krijgen.  

Augeo wil dat alle kinderen die thuis langdurig ernstige stress ervaren steun krijgen uit hun omgeving, in het bijzonder van hun leerkrachten en andere medewerkers op school. En dat kinderen die dat nodig hebben, hulp krijgen voor hun eigen problemen en klachten. Zodat hun natuurlijke veerkracht vergroot en ernstige schade voor hun gezondheid en ontwikkeling wordt voorkomen