1. Meer kinderen gezien

Meer kinderen gezien

Een moment geduld a.u.b. uw gegevens worden opgehaald

Waarom dit programma?

Voor veel kinderen is het thuis erg onveilig: zij zien of horen dat hun vader hun moeder mishandeld, zij worden zelf geslagen of verwaarloosd of groeien op met ernstig verslaafde- of psychisch zieke ouders. Kinderen én hun ouders hebben buitenstaanders nodig die hun stressvolle en onveilige omstandigheden in een vroeg stadium opmerken en helpen te stoppen. Vooral professionals, zoals hun (huis)artsen, verpleegkundigen, leerkrachten of pedagogisch medewerkers van de kinderopvang, vervullen hierin een cruciale rol. Zij kunnen zorgelijke gezinssituaties signaleren, ervoor zorgen dat gezinnen hulp krijgen en vermoedens van kindermishandeling bij Veilig Thuis melden. Dat is niet altijd makkelijk: gezinsleden proberen hun problemen verborgen te houden en professionals hebben in hun opleiding onvoldoende geleerd hoe zij onveilige opvoedsituaties kunnen herkennen en hoe aanpakken. Gezinsproblemen kunnen daardoor jaren voortduren voordat iemand deze ziet en hulp in gang zet. Bovendien melden professionals vermoedens van kindermishandeling te weinig of te laat bij Veilig Thuis.

In het programma ‘Meer kinderen gezien’ wil Augeo professionals ondersteunen bij het (vroegtijdig) signaleren en aanpakken van zorgelijke opvoedsituaties.

Doelstelling

Augeo voert in het programma ‘Meer kinderen gezien’ projecten uit die professionals ondersteunen bij het eerder en beter signaleren en aanpakken van onveilige opvoedsituaties.

Augeo wil dat iedereen die met ouders of kinderen werkt, stressvolle en onveilige opvoedsituaties kan herkennen. Zodat ouders en kinderen in risicovolle situaties beter, eerder en vaker gezien worden en de steun en hulp krijgen die zij nodig hebben. Zodat ernstige schade bij kinderen op korte en lange termijn kan worden voorkomen en de intergenerationele overdracht kan worden gestopt,