1. Home
  2. Regio aanpak kindermishandeling

Regio aanpak kindermishandeling

Regio aanpak kindermishandeling

Komende vier jaar doen het Verwey-Jonker Instituut en Augeo Foundation onderzoek binnen een aantal Veilig Thuis regio’s. Centrale vraag van het onderzoek is: 'Wat zijn de effecten en resultaten van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en de hulpverleningstrajecten? Dit in navolging van een eerder onderzoek (periode 2010-2014) binnen de vier grote steden. 

Uit het eerste onderzoek (2010-2014) in de vier grote steden kwam een zorgelijk beeld naar voren. Ruim 60% van de kinderen die blootgesteld waren aan huiselijk geweld kregen geen enkele hulp aangeboden. En 50% van de moeders die te maken hadden met partnergeweld bleken zelf opgegroeid in een gezin met een geweldgeschiedenis.

Vervolgonderzoek

Deze uitkomsten hebben de vier grote steden doen besluiten een vervolgonderzoek te willen starten. Augeo en het Verwey-Jonker Instituut willen het onderzoek verbreden en hiermee een representatief beeld schetsen van de situatie in Nederland op dit gebied. Daarom zijn Veilig Thuis regio’s benaderd zodat een algeheel beeld van Nederland ontstaat. Deelnemende Veilig Thuis regio’s krijgen hiermee bovendien inzicht in de effectiviteit van hun huidige aanpak.

Inhoud onderzoek

Het onderzoek is gericht op de effectiviteit van de huidige aanpak. De volgende vragen staan hierbij centraal: is men in staat om de veiligheid van het gezin en de kinderen te garanderen? Welk hulpaanbod hebben de gezinsleden ontvangen? En hoe staat het met het welzijn en welbevinden van de gezinsleden (verzorgende ouder en kinderen) anderhalf jaar na melding bij Veilig Thuis?

In het onderzoek worden gezinnen met kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar, waarin sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, gedurende anderhalf jaar gevolgd met drie metingen over een breed scala van onderwerpen. Thema’s zijn: kwaliteit van leven, psychotrauma, jeugdtrauma’s, opvoedingsstress, emotionele veiligheid, hechting ouder-kind, huiselijk geweld, kindermishandeling, schoolresultaten, agressief gedrag, sociaal gedrag, drank- en middelengebruik, gebruik hulpverlening en oordeel hulpverlening. Met behulp van deze gegevens wordt bepaald of het huiselijk geweld/kindermishandeling minder wordt/stopt; of de veiligheid toeneemt; of de kwaliteit van leven van de betrokkenen verbeterd; of de relatie tussen ouders en kinderen verbeterd; of probleemgedrag afneemt; wat het effect is van de hulpverlening op al deze aspecten.