Handleiding

De docentenhandleiding geeft je handreikingen en tips voor klassikale activiteiten en implementatie en borging van het thema in het curriculum. De handleiding is opleidingsspecifiek, je vindt er bijvoorbeeld een voorbeeldleerlijn voor jouw opleidingsrichting. 

Bekijk een voorbeeld