1. Home
  2. Leerpakketten beroepsonderwijs
  3. Lesgeven over huiselijk geweld

Lesgeven over huiselijk geweld

Veel professionals die met kinderen, volwassenen of ouderen werken, komen in hun beroepspraktijk vroeg of laat mensen tegen die thuis verwaarloosd of mishandeld worden. Ook jouw studenten hebben in hun toekomstige beroep de verantwoordelijkheid om dit te signaleren en hierop actie te ondernemen. Bekijk hier de leerpakketten die je voor de lessen hierover kunt inzetten.

Compleet leerpakket

Augeo heeft voor alle relevante MBO, HBO en enkele WO opleidingen een compleet leerpakket ‘Leren signaleren’ op maat samengesteld. De ‘blended’ leerpakketten bestaan uit een combinatie van online leren en klassikale werkvormen. Studenten volgen bijvoorbeeld zelf een online cursus, voorafgaand aan de lessen op school. Voor meer informatie: bekijk onderstaande video.

Docentenhandleiding

Om het gebruik van onze leerproducten zo makkelijk mogelijk te maken, hebben wij een handige docentenhandleiding ontwikkeld. Hierin staan onder andere lessuggesties om aanvullende lessen vorm te geven. Ook vind je er bijvoorbeeld materiaal voor rollenspellen over gespreksvoering en is een leerlijn huiselijk geweld opgenomen, met het complete blended leeraanbod en een advies over de inzet van onze producten verspreid over meerdere studiejaren. 

Onze leerproducten 

De leerpakketten bestaan uit de volgende leerproducten:

  • Basis: e-learning over de meldcode 

De e-learning: ‘Leren signaleren’ geeft studenten basiskennis over hun taken en verantwoordelijkheden in de beroepspraktijk en het werken met de Wet Meldcode

  • Gespreksoefeningen: e-learning en klassikale opdrachten

Veel (aankomende) professionals vinden het moeilijk om een onveilige gezinssituatie te bespreken met de ouder/verzorger. Laat studenten daarom veilig oefenen met het toepassen van gesprekstechnieken in interactieve videocasussen of met klassikale rollenspelen.

  • E-learning voor docenten

Ook docenten hebben de verantwoordelijkheid om huiselijk geweld te signaleren bij hun studenten. De speciale e-learning voor docenten leert je hier meer over. 
De e-learning Lesgeven over huiselijk geweld geeft je praktische handvatten bij het lesgeven over dit thema. Deze kun je meteen bekijken.

  • Aanvullende e-learning cursussen 

Afhankelijk van de opleidingsrichting, zijn er aanvullende e-learning cursussen beschikbaar. Bijvoorbeeld een cursus Communiceren over seksualiteit (zowel voor studenten als docenten), of een uitgebreide oefencasus voor sociale studies “Analyse van een onveilige gezinssituatie”.

  • Aanvullende e-colleges

Voor zowel studenten als docenten is een aantal e-colleges beschikbaar, bijvoorbeeld over langetermijngevolgen van kindermishandeling, die als aanvulling op bovenstaand lesmateriaal gebruikt kunnen worden. 

De leerpakketten zijn ontwikkeld in samenwerking met de Ministeries van VWS en OCW in het kader van het plan van aanpak “Leren signaleren in beroepsopleidingen”. Dit plan is mede uitgevoerd door Movisie, NJI en Rutgers WPF. Resultaten zijn een kennisatelier, met onder andere een monitor, voorbeelden van good practices en veel achtergrondinformatie.