Online scholing voor docenten over de Wet meldcode. Hoe leer je als docent kindermishandeling of huiselijk geweld herkennen. En hoe werk je volgende Meldcode.

Als docent, mentor of zorg coördinator in het beroepsonderwijs speel je een belangrijke rol in het leven van studenten. Met de online cursussen van Augeo academy leer je over kindermishandeling en andere ingrijpende levensgebeurtenissen die de ontwikkeling van jongeren beïnvloeden. Je leert te handelen volgens de wettelijke kaders van de meldcode die voor het onderwijs gelden. En je leert praktische vaardigheden, zoals het communiceren met ouders en jongeren over gevoelige onderwerpen.

Voldoet jouw onderwijsinstelling aan de Wet meldcode?

Elke school heeft de wettelijk plicht om een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hebben en medewerkers moeten deze kunnen toepassen. Jouw medewerkers moeten weten wat er in de meldcode van de school staat en welke taken en verantwoordelijkheden daarbij horen. Onze online cursussen helpen hen signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld te herkennen en leren hen te werken met een meldcode.

Cursusaanbod
De volgende online cursussen zijn beschikbaar:

• Werken met een meldcode
• Communiceren over geweld
• Langetermijn gevolgen van kindermishandeling
• Huwelijksdwang
• Extreem gedrag en polarisering

Neem contact op voor meer informatie over het scholen van medewerkers op jouw onderwijsinstelling:

Help mij met mijn keuze

Heb je een vraag of wil je graag een adviseur spreken?

Neem contact met ons op