Als docent, mentor of zorg coördinator in het beroepsonderwijs speel je een belangrijke rol in het leven van studenten. Maar hoe herken en signaleer je als docent kindermishandeling of huiselijk geweld. En hoe werk je volgens de Meldcode.

Met de online cursussen van Augeo academy leer je over kindermishandeling en andere ingrijpende levensgebeurtenissen die de ontwikkeling van jongeren beïnvloeden. Je leert te handelen volgens de wettelijke kaders van de meldcode die voor het onderwijs gelden. En je leert praktische vaardigheden, zoals het communiceren met ouders en jongeren over gevoelige onderwerpen.

Voldoet jouw onderwijsinstelling aan de Wet meldcode?

Elke school heeft de wettelijk plicht om een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hebben en medewerkers moeten deze kunnen toepassen. Jouw medewerkers moeten weten wat er in de meldcode van de school staat en welke taken en verantwoordelijkheden daarbij horen. Onze online cursussen helpen hen signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld te herkennen en leren hen te werken met een meldcode.

Cursusaanbod
Deze online cursussen hebben we voor jou ontwikkeld:

✔ Werken met een meldcode
✔ Communiceren over geweld
✔ Communiceren over sexualiteit
✔ Langetermijn gevolgen van kindermishandeling
✔ Huwelijksdwang
✔ Extreem gedrag en polarisering

Wil je meer weten over deze cursussen? Welke voor jouw school geschikt zijn en hoe je ze het beste implementeert? Vul dan het formulier in:

Ja, stuur mij meer informatie toe

Demo's

Werken met een meldcode voor docenten

Bekijk de demo

Communiceren over seksualiteit en relaties

Bekijk de demo