De cursussen van Augeo academy zijn gemaakt in nauwe samenwerking met beroepsgroepen, brancheorganisaties en kennisinstituten. Kies uit bijna 100 online cursussen om kindermishandeling sneller te herkennen en aan te pakken. Je leert signalen herkennen, zorgen bespreekbaar maken en werken volgens de meldcode en de Wet sociale veiligheid.

Voor het voorkómen of stoppen van mishandeling zijn kinderen vaak afhankelijk van volwassenen om hen heen, zoals (huis)artsen, leerkrachten of kinderopvangmedewerkers. Zij kunnen signaleren dat er iets niet klopt. Maar veel professionals vinden het nog moeilijk om kindermishandeling te herkennen en om in actie te komen.

Het belang van scholing

Professionals die werken met een meldcode, komen tot drie keer vaker in actie bij zorgen over een gezin. Scholing is belangrijk. Professionals willen graag meer leren over de aanpak van kindermishandeling. Vaak hoor je: ‘Beroepskrachten missen in hun opleiding aandacht voor kindermishandeling’. Door gebrek aan tijd en geld, waardoor sneeuwt leren over kindermishandeling onder. Onze online scholing biedt daarvoor een oplossing: de scholing kost weinig tijd en is betaalbaar.

Effect van scholing

De effectiviteit van onze online cursussen binnen de gezondheidszorg is wetenschappelijk onderzocht door het UMC Utrecht en gepubliceerd in ‘The archives of diseases of childhood‘. Uit dit onderzoek blijkt dat cursisten na het volgen van de cursus ‘Signaleren’, meer en betere signaleringsvragen stellen aan patiënten en mishandeling beter herkennen. Uit tevredenheidsonderzoek blijkt bovendien dat 86% van de cursisten zich na afloop beter in staat voelt om kindermishandeling en huiselijk geweld aan te pakken.

In 2016 deed PI Research een onderzoek naar de effectiviteit van de online scholing van Augeo voor leerkrachten in het primair onderwijs. Daaruit blijkt onder meer dat leerkrachten na de cursus beter in staat zijn signalen van een mishandeld kind te herkennen en te handelen volgens de meldcode kindermishandeling.

Voordelen van online leren bij de Augeo academy

•    Een groot aantal cursussen van Augeo is geaccrediteerd.
•    Laagdrempelig en flexibel: je kunt het op verschillende plekken en op verschillende momenten doen.
•    Je leert veel in weinig tijd.
•    Er is minder leertijd, de kosten van een online cursus zijn laag en het leren kan plaatsvinden in ‘loze uren’.
•    De inhoud van de online cursussen is actueel.

Online cursussen

Volg samen met je team één of meerdere van onze cursussen en leer hoe je signalen van kindermishandeling kunt herkennen. Kies de scholing die bij je past

Gratis cursussen

Gratis cursussen

Steun bieden aan vluchtelingenkinderen en -jongeren, Kindcheck en Huwelijksdwang voor zorg- en onderwijsprofessionals. Gratis e-learning

Augeo Magazine

Augeo Magazine

Bekijk de edities van Augeo magazine.

Naar Augeo Magazine

Meer weten over de mogelijkheden van Augeo academy? Neem contact met ons op