1. Chauffeurs: Kinderen veilig

Chauffeurs: Kinderen veilig

Ontwikkeld voor:
Tijd: 1 uur
Kosten: € 20,- (excl. 21% BTW)
€ 24,20 (incl. 21% BTW)
In opdracht van: De gemeente Amsterdam; In samenwerking met vervoersbedrijven Connexxion en Willemsen de Koning
Accreditatie: Geen accreditatie

Omschrijving scholingsonderdeel

Als chauffeur leerlingenvervoer zie je de kinderen die je vervoert heel regelmatig. Misschien vang je wel eens iets op waardoor je het gevoel krijgt dat er iets niet klopt. Of heb je het idee dat een kind zich onveilig voelt. Je ziet bijvoorbeeld dat het kind geslagen wordt als je het thuis afzet. Of je hebt het gevoel dat een collega zich niet goed gedraagt. Wat doe je dan? Dat leer je in de cursus Kinderen veilig.

Wat komt aan de orde in de cursus?

  • Je wordt je ervan bewust dat een kind zich onveilig kan voelen, en dat je een kind dat zich onveilig voelt kan helpen.
  • Je leert op welke manieren kinderen onveilig kunnen zijn: bij andere kinderen, bij de chauffeur of bij ouders/verzorgers.
  • Je leert hoe je deze onveiligheid kunt opmerken.
  • Je leer hoe je deze signalen het beste kunt melden bij je leidinggevende.

Tijdens de cursus vertellen twee chauffeurs over hun ervaringen: André maakt zich zorgen over een kind en Claudia over het gedrag van een collega tegenover een kind. Ze vertellen wat ze met deze zorgen hebben gedaan.

Opfrismoment

Deze cursus bevat opfrismomenten. Een opfrismoment is een kort stukje scholing dat extra informatie of verdieping bij een leeronderdeel bevat. Een opfrismoment duurt maximaal 15 minuten. Als een cursus opfrismomenten bevat, dan krijgt de gebruiker deze automatisch toegestuurd drie maanden en een half jaar na het afronden van de scholing. De opfrismomenten zijn niet geaccrediteerd bij de diverse kwaliteitsregisters.

In samenwerking met

Deze cursus is in opdracht van de gemeente Amsterdam ontwikkeld, in samenwerking met vervoersbedrijven Connexxion en Willemsen de Koning.

Toets: nee

Tijd: 1 uur