1. Home
  2. Onzichtbare kinderen weer zichtbaar

Onzichtbare kinderen weer zichtbaar

Kinderen in de knel hebben het recht om gehoord te worden. Dat is niet gemakkelijk. Want kinderen die thuis niet veilig zijn, vertellen dat vaak niet uit zichzelf. Soms beseffen ze niet dat hun situatie niet normaal is of weten ze niet hoe ze een volwassene kunnen vertrouwen. Daarom moet in elk hulpverleningstraject het kind centraal staan. Goed luisteren, doorvragen en het kind steun en vertrouwen bieden. Altijd. Want kinderen die niet vragen, worden overgeslagen.