Fotoverslag Werkconferentie

Op 12 mei heeft een besloten bijeenkomst plaatsgevonden van directeuren van goede doelenfondsen, bestuurders van onderwijs- en kinderopvangorganisaties en de Augeo Jongerentaskforce. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Augeo en de Maatschappelijke Alliantie en voorgezeten door Steven van Eijck, voormalig regeringscommissaris Jeugdbeleid. Doel van deze bijeenkomst was om gezamenlijk activiteiten te definiëren, én op korte termijn de uitvoering hiervan ook mogelijk te maken voor kinderen die geweld, verwaarlozing of misbruik meemaken. Een impressie.