13 februari 2019

Werkbezoek minister Dekker en programmadirecteur Jan Dirk Sprokkereef aan de pilot in Wageningen, incl. overhandiging en publicatie tussenevaluatie.

1 januari 2019

Pilot start op alle PO scholen in Heerlen.

25 april 2018

Het kabinet omarmt de Handle with Care-pilot in het actieprogramma tegen huiselijk geweld en kindermishandeling, ‘Geweld hoort nergens thuis’:

“Op lokaal niveau realiseert Augeo samenwerkingsafspraken tussen onderwijs en signalerende ketenpartners, waaronder maatschappelijke opvang, Veilig Thuis of de politie. Wij ondersteunen dit.[…]

We gaan het volgende doen:
- Met Augeo, gemeenten, Veilig Thuis, scholen en andere betrokkenen zoals de politie gaan we het aantal pilots ‘handle with care’ uitbreiden.
- Met onafhankelijk onderzoek wordt de casuïstiek inclusief de ervaringen van signaleerders, leerkrachten en kinderen geëvalueerd.”

5 april 2018

Handle with Care komt ter sprake in een debat in de Tweede Kamer. Minister Dekker (Rechtsbescherming) gaat, mede namens minister De Jonge (Volksgezondheid) in op een vraag van het CDA: “De heer Peters haalde de pilots Handle with Care aan, die op dit moment in drie gemeenten lopen en die begeleid worden door een particulier initiatief: Augeo. Daar zien we gewoon hoe belangrijk het is dat kinderen bij een betrouwbare volwassene kunnen aankloppen of steun kunnen vinden als ze getuige zijn geweest van huiselijk geweld. […] Dat vinden wij met z'n tweeën een heel veelbelovend en belangrijk initiatief.”

13 februari 2018

De wethouder van Heerlen maakt bekend dat de pilot wordt uitgebreid naar alle basisscholen. Op de regionale zender L1 legt wethouder Jordy Clemens uit waarom: “We zijn met dit project begonnen als een soort pilot. Op twee basisscholen in Heerlen zijn we gaan uitproberen: werkt het systeem. Hoe ervaren leraren het, hoe ervaart de politie dat, hoe ervaren wij als gemeente dat. En dat werkte zo goed dat we hebben gezegd we gaan dat project uitbreiden, we gaan ervoor zorgen dat dit voor alle basisscholen in Heerlen gaat gelden.”

1 december 2017

In Wageningen komt vanuit de politie én het onderwijs de vraag of de basisscholen ook kunnen aanhaken. De voorbereidingen daarvoor waren al gestart, en deze stap kan dan ook snel worden gezet. Vanaf 1 december zijn vrijwel alle basisscholen in Wageningen bij de pilot aangesloten.

1 augustus 2017

Wageningen was de eerste locatie die zich openstelde om het juridische uitzoekwerk samen met Augeo op te pakken. Dat was een lang traject, maar mét resultaat! Op 1 augustus, formeel de eerste dag van het nieuwe schooljaar, start een grote instelling in het voorgezet onderwijs met het project.

1 april 2017

In 2017 zijn alle juridische en praktische problemen opgelost. In Heerlen begint de eerste pilot van Handle with Care. Vertegenwoordigers van de betrokken partijen hebben hun handtekening gezet en voor het eerst gaan politie en scholen structureel samenwerken om kinderen te helpen die thuis ingrijpende ervaringen meemaken. Het ministerie van Volksgezondheid ondersteunt en stimuleert de pilot.

April 2015

Augeo Foundation ziet hoe succesvol de aanpak in Engeland is en wil dezelfde methode in Nederland introduceren. Gekozen wordt voor de naam ‘Handle with Care’. Augeo bezoekt de school van de grondleggers in Plymouth, Elisabeth en David Carney-Haworth en praat met schooldirecteuren en ambtenaren die bij het project zijn betrokken. Augeo spreekt ook met Shane Sellers, die namens de politie het project implementeert. In Augeo Magazine verschijnt een artikel over het bezoek. Augeo Magazine: 'De veiligheid van onze kinderen is leidend'

2013

In de Amerikaanse staat West-Virginia komt een soortgelijk project tot stand. In Charleston geeft de politie een school een ‘heads up’ als een kind een traumatische ervaring heeft meegemaakt. Bij dit project gaat het niet alleen om huiselijk geweld, maar ook om andere ingrijpende gebeurtenissen, zoals geweld op straat. De politie geeft de school dan één simpele mededeling: ‘Handle Johnny with care’. Leraren krijgen een training, zodat ze weten wat de negatieve gevolgen van een traumatische ervaring op een kind zijn en hoe ze die kunnen beperken.

2011

In Zuid-Engeland ontstaat bijna per toeval een nieuw project: Elisabeth Carney-Haworth werkt op een school in Plymouth. Op een dag komt een vierjarige kleuter met zijn moeder de klas binnen, een teddybeer in zijn hand. Ze hoort van de moeder dat de jongen de avond ervoor een heftige ruzie tussen zijn ouders heeft meegemaakt. Daardoor kan ze extra aandacht besteden aan het kind. Ze bespreekt het met haar man, die bij de politie werkt. Vaak weet een leerkracht niets als een kind thuis iets heeft meegemaakt, en de politie wel. En zo ontstaat het idee van samenwerking tussen politie en scholen. Ze noemen het project ‘Operation Encompass’.

Lees verder:

Handle with Care in de praktijk

Praktijkvoorbeelden uit de pilot. Hoe wordt een kind geholpen? Lees de verhalen

Alle vragen over 'Handle with Care'

Wat is 'Handle with Care'? Wat is het doel en hoe doe je mee? Veelgestelde vragen

Handle with Care Pilots

Heerlen en Wageningen Lees meer

Handle with Care

Doel is om binnen 24 uur na een ingrijpend geweldsincident thuis, steun te organiseren voor het kind op school. Lees meer

Ik wil contact met Augeo

Heb je een vraag of wil je meer weten over de online cursussen? Neem contact met ons op