Internationaal

De werkwijze van ‘Handle with Care’ is ontstaan in Engeland. Onder de naam Operation Encompass werken daar inmiddels 33 van de 43 politiekorpsen mee. Deze korpsen bereiken grote aantallen kinderen. Op school krijgen de kinderen vervolgens aanvullende steun. Cijfers variëren tussen de 6.000 en 13.000 kinderen per korps op jaarbasis. Ook in de Verenigde Staten wordt op enkele locaties aan het project gewerkt. Toenmalig president Obama sprak hier lovend over. In Ierland en Australië komen soortgelijke initiatieven tot stand.

Het begin in Nederland

‘Handle with Care’ is in Nederland gestart met pilots in Heerlen en Wageningen. In Heerlen werd in april 2017 op twee basisscholen gestart. In de voorbereiding is uitgebreid naar de praktische uitvoerbaarheid en juridische haalbaarheid gekeken. Eind 2017 liep de samenwerking tussen de politie en de scholen zo goed, dat besloten werd om alle basisscholen mee te laten doen.

In Wageningen begon de pilot in augustus van 2017. Daar kwam de eerste samenwerking met de politie tot stand op een school in het voortgezet onderwijs. Ook deze pilot bleek goed te werken. In december 2017 volgden vrijwel alle basisscholen in de gemeente.

Uitbreiding van het project

Het project ‘Handle with Care’ wordt ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Uitbreiding van het aantal pilots ‘Handle with Care’ is een van de doelstellingen van het kabinetsplan ‘Geweld hoort nergens thuis’.

Die uitbreiding is in volle gang. Daarnaast is de aanpak verbreed. In Tilburg gaan de maatschappelijke opvang en de scholen kinderen steunen die een traumatische ervaring hebben door een ingrijpende ervaring thuis. Ook andere gemeenten tonen concrete interesse in het project. Een aantal daarvan bereidt al pilots voor.

Toekomst ‘Handle with Care’

Wilt u meer informatie over het project ‘Handle with Care’? Gemeenten kunnen contact opnemen Augeo Foundation: 0343-536040.

Lees verder:

Handle with Care in de praktijk

Praktijkvoorbeelden uit de pilot. Hoe wordt een kind geholpen? Lees de verhalen

Alle vragen over 'Handle with Care'

Wat is 'Handle with Care'? Wat is het doel en hoe doe je mee? Veelgestelde vragen

Handle with care in tijd

Het kabinet besteedt in zijn actieprogramma aandacht aan het project. Lees meer

Handle with Care

Doel is om binnen 24 uur na een ingrijpend geweldsincident thuis, steun te organiseren voor het kind op school. Lees meer

Ik wil contact met Augeo

Heb je een vraag of wil je meer weten over de online cursussen? Neem contact met ons op