Wat is het doel van Handle-with-care projecten?

Handle with Care. Het belangrijkste doel: steun. Een kind dat thuis een ingrijpend geweldsincident meemaakt, krijgt de volgende dag steun krijgt op school. Sociale steun is heel belangrijk voor de veerkracht van kinderen die thuis veel stress meemaken. Met steun in hun dagelijkse leefomgeving, in ieder geval ook van hun leerkracht, vermindert de kans op gezondheidsschade en komen zij op school beter aan leren en ontwikkelen toe.

Hoe werkt een Handle-with-care project?

Een medewerker van de politie, Veilig Thuis of de maatschappelijke- of vrouwenopvang is betrokken bij een ingrijpend geweldsincident thuis. Zij gevenbinnen 24 uur aan school het signaal (geen melding!) door dat extra steun voor dit kind nodig kan zijn. Ze zeggen tegen elkaar: “Handle with care”. Niet meer en niet minder. Augeo Foundation helpt gemeenten, politie, scholen en andere organisaties om deze samenwerking te organiseren, ondersteunt de deelnemende leerkrachten en onderzoekt de resultaten.

Hoe ziet een Handle-with-care project er in de praktijk uit?

Samen met het ministerie van V&J zijn in twee regio’s proefprojecten gestart. Organisaties hebben in deze regio met elkaar bekeken hoe zij op een snelle(re) manier steun voor deze kinderen in hun dagelijkse leefomgeving kunnen organiseren. Een werkwijze is ontwikkeld waarbij de politie, wanneer zij bij een gezin thuis komen vanwege een incident met huiselijk geweld, een signaal (geen melding!) doorgeeft aan school. In 1 regio is afgesproken dat Veilig Thuis het versneld doorgeven van een signaal aan school na een proefperiode van 1 jaar overneemt van de politie. In een andere regio wordt een soortgelijke samenwerking ontwikkeld nadat kinderen door een crisis in de opvang terecht komen. Belangrijk: in Handle with care projecten is niet het invoeren van één bepaalde werkwijze het doel, maar het doel is om met elkaar snelle(re) steun te organiseren voor kinderen na ingrijpende geweldservaringen thuis.

Wat zijn de eerste indrukken van scholen in Nederland?

Voor de directeuren en leerkrachten van de pilotscholen geldt dat het project een duidelijke meerwaarde heeft. Zoals zij zelf zeggen: “zonder dit project weten wij alleen dat er in de thuissituatie wat heeft gespeeld als ouders of kinderen het zelf aan ons vertellen. Dat gebeurt lang niet altijd. Maar wij zien deze kinderen wel vrijwel altijd de volgende dag en willen hen graag helpen om te komen tot een goede dag om te leren – dat is uiteindelijk waar zij voor op school zijn. Als een leerling met zijn hoofd heel ergens anders mee bezig is, en wij dat (voor een deel) kunnen wegnemen, dan is iedereen daar bij gebaat.” In de praktijk kost het directeuren die het signaal van de politie ontvangen weinig tijd om de leerkracht in te lichten. Leerkrachten geven vervolgens aan dat deze informatie hen helpt om zo goed mogelijk bij de leerling aan te sluiten. Aandachtspunt uit de praktijk blijft wel om het signaal vanuit de politie echt voor de start van de volgende schooldag bij de school te krijgen, zodat de school hier direct bij het allereerste contact op kan inspelen. Dit lukt nog niet altijd.

Welke informatie bevat een Handle with Care signaal?

Een Handle with care - signaal wordt ingezet na een voor een kind ingrijpende geweldservaring, bijvoorbeeld geweld in een gezin waarbij de politie in huis heeft moeten ingrijpen of een vlucht naar de opvang vanwege gezinsgeweld. (Let op, dus niet een HWC-signaal bij iedere zorgmelding, maar wel bij aanwezigheid van politie in gezin vanwege huiselijk geweld).  Het is nadrukkelijk een signaal en geen melding: daarom worden enkel naam, geboortedatum en het codewoord “Handle with care” doorgeven aan alleen de hiervoor aangewezen contactpersonen op school. Er wordt geen enkele informatie gedeeld over de inhoud of aard van het recente incident van huiselijk geweld waarbij bijvoorbeeld de politie en het kind betrokken waren. Er vinden geen registraties in schoolsystemen plaats van dit signaal. Kortom, er wordt alleen doorgegeven: “Handle with care”. Meer informatie heeft een leerkracht niet nodig om sociale steun te bieden.

Is dit een evidence based interventie?

Handle with Care is geen interventie, maar een andere/snellere manier van samenwerken. Deze manier van samenwerken maakt het bieden van sociale steun op school makkelijker: uit de vakliteratuur en van ervaringsdeskundige kinderen weten we hoe belangrijk dit is voor hun veerkracht.

Waar is het idee voor Handle with Care ontstaan?

Het project is in Engeland gestart met het echtpaar Elizabeth en David Carney-Haworth. David werkte als teamchef bij de politie en Elizabeth was directrice van een basisschool: zij bleken soms met dezelfde kinderen “druk” te zijn, zonder dit van elkaar te weten. Augeo heeft de afgelopen twee jaar, in afstemming met de Nationale Politie en Ministerie van Justitie en Veiligheid, een aantal pilotprojecten opgezet en ondersteunt de deelnemende scholen en organisaties. Augeo Foundation doet samen met PI research onderzoek naar de resultaten.

Wat zijn de effecten van Handle with Care in Engeland?

In Engeland is Handle with Care (onder de naam: Operation Encompass) in bijna het hele land ingevoerd. In Plymouth (258.000 inwoners, vergelijkbaar met een stad als Eindhoven) is de eerste  pilot uitgevoerd. In bijna een jaar tijd vonden 222 geweldsincidenten plaats en ontvingen scholen een signaal over 350 betrokken kinderen, wat omgerekend neerkomt op 1% van de totale schoolpopulatie. Deze 350 kinderen hebben de dag na het incident extra steun ontvangen op school. Een van de genoemde projectresultaten is dat het onderwerp huiselijk geweld beter bespreekbaar is geworden tussen ouders en scholen.