1. Huisartsenzorg
  2. PPS Huisartsen

PPS Huisartsen

Een moment geduld a.u.b. uw gegevens worden opgehaald

In maart 2016 is de kindcheck-alert in NHGDoc toegevoegd in de verschillende HIS’sen. Dit is een van de maatregelen die huisartsenorganisaties LHV, NHG, InEen met het ministerie van VWS en Augeo, nemen in het kader van de publiek private samenwerking ‘Aanpak van Kindermishandeling’. 

De kindcheck-alert werkt als geheugensteun. Als er vanuit het patiëntendossier zorgelijke signalen over de ouders of verzorgenden komen, zoals huiselijk geweld, een suïcidepoging of alcohol- of drugsmisbruik, dan helpt de alert aan eventuele kinderen te denken en door te vragen of deze veilig zijn. Die signalering is wettelijk verankerd. In het alert is ook algemene informatie opgenomen zoals het telefoonnummer van Veilig Thuis en het Stappenplan Kindermishandeling van de KNMG. Zo staat de benodigde informatie handig bij elkaar en is er snel inzicht in welke stappen er gevolgd kunnen worden bij een vermoeden van kindermishandeling.

Kindcheck

De kindcheck houdt in dat de arts bij bepaalde patiënten checkt of kinderen van hen afhankelijk zijn en of deze kinderen veilig zijn. Door de situatie waarin de ouder(s) verkeren, bijvoorbeeld als ouders zwaar verslaafd of zeer depressief zijn of als er sprake is van huiselijk geweld, kunnen er risico’s voor kinderen ontstaan. Deze ‘oudersignalen’ kunnen alleen worden opgepakt als de arts weet dat zijn volwassen patiënt kinderen heeft die van hem afhankelijk zijn. Daarom bepaalt de wet dat een ‘kindcheck’ moet worden uitgevoerd bij bepaalde volwassen patiënten. Het is de professionele inschatting van de individuele arts om te besluiten in welke gevallen een kindcheck noodzakelijk is. In 2014 is de bestaande KNMG Meldcode al aangepast en is de kindcheck toegevoegd aan het stappenplan.