1. Huisartsenzorg
  2. PPS Huisartsen

PPS Huisartsen

Een moment geduld a.u.b. uw gegevens worden opgehaald

Het NHG heeft – in samenwerking met andere beroepsgroepen uit de jeugdgezondheidszorg- de samenwerkingsafspraken in de Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraken (LESA) Kindermishandeling geactualiseerd. Het doel van de LESA Kindermishandeling is dat kinderen en hun ouders op het juiste moment de juiste hulp krijgen, zodat (een vermoeden van) kindermishandeling tijdig wordt gesignaleerd en gestopt.

De actualisering van de LESA is een van de maatregelen die worden genomen vanuit de Publiek Private Samenwerking (PPS) van huisartsenorganisaties LHV, NHG, InEen met het ministerie van VWS en Augeo, om de huisarts te ondersteunen bij het signaleren en aanpakken van kindermishandeling.

Bij de aanpak van kindermishandeling zijn vaak meerdere hulpverleners betrokken. In de LESA kindermishandeling komt aan de orde hoe er wordt samengewerkt, wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de verschillenden partijen naast de huisarts en wat de rol is van de vertrouwensarts, de jeugdgezondheidszorg, de kinderarts en Veilig Thuis.

In het kort bevat de LESA informatie over:

  • samenwerking tussen de betrokken beroepsgroepen, instanties en hun rol; 
  • competenties en attitude van hulpverleners;
  • de KNMG-meldcode inclusief de kindcheck;  
  • het beroepsgeheim;
  • dossiervorming bij kindermishandeling.

Samenwerken

Voor een effectieve aanpak van kindermishandeling is het essentieel dat hulpverleners samen werken en hun kennis en ervaring elkaar aanvullen. Goede afspraken over wie de aanpak van vermoeden van kindermishandeling coördineert en wie welke stappen van de KNMG-meldcode zet zijn essentieel om tot een goede signalering en aanpak te komen.

Bij de LESA Kindermishandeling zijn de volgende beroepsorganisaties betrokken: Jeugdartsen Nederland (AJN), jeugdverpleegkundigen (V&VN), kinderartsen (NVK), vertrouwensartsen (VVAK) en Veilig Thuis.