1. Huisartsenzorg
  2. PPS Huisartsen

PPS Huisartsen

Een moment geduld a.u.b. uw gegevens worden opgehaald

Als er sprake is van een schadelijke situatie voor kinderen is het van belang dat de huisarts tijdig goede hulp kan inzetten. Deze hulp begint met signalering. Om de signalering en hulpverlening te ondersteunen, werken huisartsenorganisaties NHG, LHV en InEen, het ministerie van VWS en Augeo samen aan producten en maatregelen binnen een publiek-private samenwerking (PPS). Hier vind je meer informatie over deze samenwerking.

De huisarts speelt een belangrijke rol in het leven van veel mensen. Patiënten komen bij de huisarts met lichamelijke klachten, maar ook met andere zorgen en problemen. Soms worden problemen niet uitgesproken, maar zijn ze er wel. Het is dus van groot belang dat de huisarts dit signaleert, hier alert op reageert en eventueel actie onderneemt. Om hem daarbij te ondersteunen worden dit jaar verschillende maatregelen genomen. 

Een kort overzicht van de activiteiten die in 2016 zijn uitgevoerd: In maart 2016 is de kindcheck-alert in NHGDoc geïmplementeerd, de Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraken (LESA) is geactualiseerd en ook de PraktijkWijzer Kwaliteit en Veiligheid is aangepast. In september is de geactualiseerde LESA op papier (bijlage H&W 9) verschenen en zijn de bijbehorende voorlichtingsteksten op Thuisarts.nl gepubliceerd. Najaar 2016 is ook de ‘blended-learning’ gepresenteerd. Augeo en het NHG bieden een e-learning in combinatie met een face-to-face training aan. September 2016 verscheen een online magazine speciaal voor huisartsen over de aanpak van kindermishandeling. Dit is een gezamenlijk uitgave in het kader van de PPS. 

De samenwerkende partijen zetten zich in om zowel gezamenlijk als via eigen communicatie- middelen huisartsen te informeren en te ondersteunen bij het beter signaleren en organiseren van tijdige en passende hulp voor kinderen en ouders. Zo is bijvoorbeeld het logo ‘Huisartsen tegen kindermishandeling’, van LHV, breed ingezet, en spelen zowel huisartsambassadeurs als leden van de Augeo Jongerentaskforce een rol gaan in de informatievoorziening. Ook wordt er gekeken naar het organiseren van informatieve bijeenkomsten in het land.