1. Huisartsenzorg
  2. Scholing

Scholing

In het kader van de Publiek Private Samenwerking ‘Aanpak van Kindermishandeling’, hebben de huisartsenorganisaties NHG,LHV, InEen, het ministerie van VWS en Augeo met elkaar afgesproken de huisarts te ondersteunen bij het vergroten en actualiseren van zijn kennis over dit onderwerp.  Hiervoor is onder meer een gezamenlijke ‘blended e-learning’ ontwikkeld door NHG en Augeo.

In 2015 heeft het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar gebruik van de meldcode bij onder andere huisartsen. Daaruit bleek dat de meldcode op zich goed bekend is, maar dat veel artsen het toch moeilijk vinden om de meldcode toe te passen. Ook werd duidelijk dat de Kindcheck relatief onbekend is bij huisartsen. Scholing werd aangegeven als een manier om dit te verbeteren. Daarom hebben de samenwerkende organisaties met elkaar afgesproken zeker 50% van alle huisartsen te willen bereiken met (online) scholing over de aanpak van kindermishandeling en over de Kindcheck. Hiervoor zijn bestaande online cursussen en face to face trainingen geactualiseerd en zijn er korte leerberichten ontwikkeld die in 15 minuten huisartsen digitaal bijpraten over kindermishandeling en huiselijk geweld.

Blended Learning NHG en Augeo 

De aanpak van kindermishandeling is veranderd en daarmee ook de rol van de huisarts en poh-ggz. De LESA Kindermishandeling is aangepast en er is een digitale alert ingebouwd in NHGDoc. Om in te spelen op deze ontwikkelingen, hebben NHG en Augeo samen een blended learning ontwikkeld.

NHG-Scholing biedt een nascholing van vier uur aan, waarin huisartsen en poh’s-ggz kennismaken met systeemgericht werken bij huiselijk geweld. Deze groepsgewijze nascholing wordt gecombineerd met een e-learning van Augeo, die de huisarts of poh-ggz voorafgaand aan of na afloop van de scholing individueel kan volgen.
Voor deze blended learning is een speciaal scholingspakket samengesteld, waarbij je als huisarts of poh-ggz de volgende onderdelen doorloopt:

  • Je volgt individueel de e-learning ‘Werken met een meldcode’ van Augeo over het signaleren van en handelen bij een vermoeden van kindermishandeling.
  • Je neemt deel aan de groepsgewijze NHG-nascholing ‘Thuis niet pluis: wat kan ik vragen, wat kan ik doen?’
  • Je oefent na afloop individueel met online casussen van Augeo over de kindcheck, verwaarlozing, risicotaxatie en praten met een kind. In de casussen komen ook de herziene LESA en de digitale alert in NHGDoc aan bod.

    Lees meer over Blended learning mogelijkheden