Hieronder vind je de meest gestelde vragen over huwelijksdwang

Wat is huwelijksdwang?

Huwelijksdwang is het dwingen van een meisje, vrouw, jongen of man tot een huwelijk. Dit gebeurt door ouders, familie of andere mensen in hun omgeving. Huwelijksdwang is strafbaar. Slachtoffers van een gedwongen huwelijk zijn vaak jong en afhankelijk van hun partner of familie. Vaak krijgen ze te maken met fysiek geweld of bedreiging.

Hoe vaak komt huwelijksdwang voor in Nederland?

Huwelijksdwang komt regelmatig voor in Nederland, exacte cijfers zijn er nog niet (WODC, 2009). Dit wordt nu in opdracht van de overheid onderzocht op basis van beschikbare gegevens en signalen. In 2013 zijn de cijfers beschikbaar.

In welke gemeenschappen speelt huwelijksdwang een rol?

Vaak in gemeenschappen waarin de groep belangrijk is, zoals in Turkse, Marokkaanse, Surinaams-Hindoestaanse, Somalische, Iraanse, Iraakse, Afghaanse, Pakistaanse, Koerdische, Chinese, Molukse en Roma-gemeenschappen. Ook in orthodoxe kringen komt het voor.

Hoe weet je dat er sprake is van huwelijksdwang, wat zijn de signalen?

Signalen zijn altijd aspecifiek. Sommige signalen zijn iets specifieker zoals: er is een familieberaad over partnerkeuze, iemand moet verloven, het is gebruikelijk in de familie dat ouders/families afspraken maken over huwelijken voor hun kinderen. Ook wanneer een jongere bij familie moet wonen in een land van (familie)herkomst zou dat een signaal van huwelijksdwang kunnen zijn, net zoals signalen van lichamelijk of geestelijk geweld. Wat belangrijk is, is dat u deze signalen bespreekt met de (jonge) vrouw of man met wie u te maken heeft – zonder dat daarbij familie aanwezig is.

Wat is achterlating?

We spreken van achterlating als (jonge) vrouwen of mannen tegen hun wil meegenomen worden naar hun land van herkomst (of  van familie) en daar achtergelaten worden. Deze gedwongen achterlating kan samengaan met huwelijksdwang, maar dat hoeft niet. Vaak worden hun identiteitspapieren afgenomen, zodat ze zelf geen mogelijkheid hebben om terug te keren naar Nederland.

Ik wil contact met Augeo

Heb je een vraag over dit onderwerp of wil je iets anders weten? Neem nu contact op