"Ik heb geleerd signalen beter te leren herkennen"

ervaringen met de online cursus

Veel leerkrachten hebben de online cursus ‘Werken met een meldcode’ inmiddels al gedaan.  Sandra Totzke, leerkracht op basisschool De Globetrotter in Rotterdam, vertelt hoe de cursus haar bevallen is.

“De cursus sluit goed aan bij de praktijk. Signaleren vind ik het belangrijkste, en dat is goed aan bod gekomen. Daarnaast worden de 5 stappen van de meldcode duidelijk uitgelegd aan de hand van filmpjes. Die filmpjes zijn een mooie ondersteuning bij de theorie. De toets aan het einde maakt direct duidelijk of je de inhoud hebt begrepen en onthouden.” 

Volgens Sandra heeft het haar zeker geholpen om kinder-mishandeling te signaleren en actie te ondernemen: “Ik heb geleerd signalen beter te herkennen en weet welke vervolgstap-pen ik kan nemen.”

Mirl Witte-Both, beleidsondersteuner Onderwijs van de Rotterdamse onderwijsstichting RVKO, is betrokken bij de uitrol van de cursus binnen RVKO. “Wanneer volwassenen terug kijken op hun verleden zijn het vaak leerkrachten die een belangrijke rol in hun leven hebben gespeeld. Leerkrachten staan elk dag voor de klas en kunnen juist daarom zien als er iets aan de hand is bij een kind of als er iets niet klopt.” vertelt Mirl.

Mirl heeft de aandachtsfunctionarissen van de scholen gevraagd wat zij van de e-learning vinden. Zij geven de online cursussen van Augeo Academy gemiddeld een 7,7! Zij zeg-gen o.a. dat het team nu beter op de hoogte is van de stap-pen van de meldcode die genomen moeten worden wanneer je een vermoeden hebt van mishandeling. Leerkrachten worden zich meer bewust van het signaleren en nemen hierin een actievere rol. 

Een ander effect van de scholing is, dat er gesprekken op gang komen omdat iedereen dezelfde training heeft gevolgd. Je spreekt dan makkelijker met elkaar over situaties die zich op jouw school voordoen. Er is nog weinig kennis over de meldcode; het volgen van deze cursus kan leerkrachten zelfverzekerder en alerter maken.

Het meerendeel van de aandachtsfunctionarissen van RVKO vindt het een goed idee als de cursus verplicht wordt voor leerkrachten die nieuw op een school beginnen. Eén aandachtsfunctionaris vat het bondig samen: “Je kunt er écht kinderen mee redden!”

Voor de leerkrachten die de cursus ‘Werken met een meld-code’ al hebben gedaan, zijn er ook nog vervolgcursussen beschikbaar binnen Augeo Academy. Bijvoorbeeld de cursus ‘Traumasensitief lesgeven’.  Hierin leer je wat onveilig op-groeien voor kinderen betekent op korte én lange termijn. En wat je zelf kunt doen om een kind te steunen, dat te ma-ken heeft gehad met ingrijpende gebeurtenissen.