1. Home
  2. Implementatie

Implementatie

Tips voor de implementatie van de online scholing van augeo

Stel één persoon in de organisatie aan als contactpersoon

Als je als school lid wordt van Augeo is het handig om één collega aan te wijzen als aanspreekpunt. Een belangrijke rol, want deze collega is de contactpersoon van de school met Augeo en krijgt toegang tot het leermanagementsysteem. Dit betekent dat hij de collega’s een uitnodiging kan sturen om te starten met hun cursussen. Ook kan hij via het leermanagementsyteem volgen wie begonnen zijn met een cursus en wie de cursus afgerond hebben. De contactpersoon krijgt een handleiding van Augeo met een uitgebreide toelichting op hoe de leeromgeving werkt. Vanzelfsprekend kan hij bij eventuele vragen altijd bij ons terecht.

Gezamenlijk aan de slag

Veel scholen kiezen voor een gezamenlijk startmoment, bijvoorbeeld tijdens een teamoverleg. Je kunt dan bijvoorbeeld met alle collega’s een demo en deze website bekijken, of je bekijkt gezamenlijk de animaties over sociale veiligheid. Ook kan iedereen dan vragen stellen. Het gezamenlijke startmoment gebruiken veel scholen ook om nog eens toe te lichten waarom scholing zo belangrijk is. Professionals die geschoold zijn en die werken volgens een meldcode, komen namelijk vaker in actie. 

Vervolgens kun je van start gaan. De contactpersoon informeert alle collega’s die de online scholing gaan volgen, dat zij per mail een uitnodiging ontvangen om te starten met hun cursus. Hij of zij kan dan ook de handleiding meesturen, zodat iedereen zich kan voorbereiden. Vervolgens stuurt de contactpersoon via ons leermanagementsysteem de persoonlijke uitnodigingsmail aan elke cursist met een link naar zijn cursus. Nu kan iedereen aan de slag!

Maak afspraken over de start en afronding

Maak afspraken binnen welke periode iedereen de cursus(sen) afgerond heeft. Door de hele organisatie of groepen gelijktijdig de cursussen te laten volgen, kun je het delen van kennis en ervaringen binnen de school stimuleren.

Tip: Als je verantwoordelijk bent voor de implementatie van de meldcode of van sociale veiligheid binnen je school, kun je er voor kiezen om de cursussen al af te ronden, voordat je collega’s starten. Op deze manier integreer je het leren werken met de meldcode met je implementatieplan en met de verplichtingen die de wet sociale veiligheid met zich meebrengt.

Ervaringen uitwisselen

Je kunt de voortgang bespreken tijdens teamoverleggen; een mooie manier om het maken van de cursussen op de agenda te houden.
Herkennen collega’s de voorbeelden uit de cursussen? Hebben ze zelf wel eens met zo’n situatie te maken gehad? Wat deden ze toen en wat zouden ze nu anders doen? Aan de hand van dergelijke vragen, kunnen jullie gezamenlijk dieper ingaan op de materie.

Naast het uitwisselen van ervaringen, kun je je collega’s ook vragen tips te geven wat zijzelf en de school nog meer zou kunnen doen om ervoor te zorgen dat kinderen veilig kunnen opgroeien. Hoe zouden zij het werken volgens de wet sociale veiligheid en een meldcode bevorderen? Weten leerlingen bijvoorbeeld hoe ze de Kindertelefoon kunnen bereiken en dat ze ook anoniem kunnen chatten met de Kindertelefoon?

Heb ook oog voor elkaar. Houd er ook rekening mee dat het mogelijk is dat één van je collega’s zelf te maken heeft gehad (of heeft) met mishandeling, misbruik, verwaarlozing of pesten. Het kan voor een collega dan confronterend zijn dat er nu op het werk meer aandacht is voor dit thema. Zorg dat ook je collega’s weten bij wie zij terechtkunnen, als ze door willen praten over dat wat ze leren.

Blijvende aandacht 

Veel scholen willen ervoor zorgen dat sociale veiligheid met thema's als pesten, kindermishandeling, vechtscheiding en andere ingrijpende levensgebeurtenissen blijvende aandacht krijgen binnen de school. Daar voorziet onze scholing in. Naast de cursussen, ontvangen namelijk alle collega’s cursusupdates en Augeo magazine, het online tijdschrift over veilig opgroeien. En vanaf oktober komen daar maandelijkse korte leerberichten (zo’n 15 minuten) over sociale veiligheid bij. proberen wij je handvatten te geven om regelmatig stil te staan bij sociale veiligheid binnen je school en met elkaar te bespreken hoe het gaat. 

Vragen?

Wil je advies over het implementeren van de online scholing binnen jouw school? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met je mee.
Augeo academy: telefoon: 030 692 71 20,  e-mail: info@augeoacademy.nl.