Zie je je cliënten eenmalig of maar kort, dan is een gesprek over eventuele risico’s voor kinderen niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld als je op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis werkt of bij de ambulancedienst.

Toch kun je iets voor de kinderen betekenen:

Tref je een cliënt met eerder genoemde problemen?

Vraag dan of je cliënt zorg draagt voor minderjarige kinderen. Zo ja, leg je cliënt dan je zorgen voor.
Vraag vervolgens advies aan Veilig Thuis. Soms is het mogelijk professionele hulp of ondersteuning van het eigen netwerk in te schakelen. Zoek daarom naar samenwerking met hulpverleners die al contact hebben met je cliënt en het gezin.

Draag de verantwoordelijkheid voor je cliënt pas over als iemand anders de hulp op zich neemt.
Is het onmogelijk om deze stappen te zetten? Vertel dan aan je cliënt dat je een melding doet bij Veilig Thuis.
Ga na in de meldcode van jouw organisatie welke taken en verantwoordelijkheden jij precies hebt.

Neem je zorgen om de situatie van de kinderen altijd serieus en doe er iets mee!

Lees verder:

Online Kindcheck Cursus

Bekijk de kindcheck cursussen

Ouders met problemen

Om welke ouders gaat het?

Kindcheck stappenplan

Lees meer

Vragen en publicaties van de kindcheck

Lees meer

Ik wil contact met Augeo

Heb je een vraag of wil je meer weten over de online cursussen? Neem contact met ons op