1. Boek Herman Baartman

Boek Herman Baartman

Het begrip kindermishandeling: pleidooi voor een herbezinning

In dit boek schetst Herman Baartman welke ontwikkeling het begrip kindermishandeling de afgelopen 40 jaar heeft doorgemaakt. In het boek staan ook bijdragen van Mariëlle Brunning, Anke van Dijke en Adri van Montfoort.

Vroeger betekende kindermishandeling gebroken botten bij kleine kinderen. In de loop van de tijd is de betekenis veel breder geworden. Ook verwaarlozing en getuige zijn van huiselijk geweld vallen nu bijvoorbeeld onder kindermishandeling. Met die verruiming is ook verwarring ontstaan over het begrip kindermishandeling en over hoe kindermishandeling beleidsmatig moet worden aangepakt. Het boek geeft een meer actuele definitie van kindermishandeling en pleit voor beleid dat aansluit op de kern van het probleem: bedreiging van de veiligheid en het welzijn van een kind door de eigen ouders.

Gratis bestellen

Je kunt het boek ‘Het begrip kindermishandeling: pleidooi voor een herbezinning en bezonnen beleid’ bestellen.

Boek Herman Baartman bestellen

Vul hieronder jouw gegevens in en wij sturen je een gratis exemplaar van 'Het begrip kindermishandeling: pleidooi voor een herbezinning'.

Contactgegevens

Adresgegevens