Alle seksuele handelingen of pogingen daartoe van een volwassene bij een kind.

Wat is het?

Bijvoorbeeld het aanraken van borsten en geslachtsorganen en het met de penis binnendringen van de mond, vagina of anus. Maar ook het laten kijken naar pornografisch materiaal, of het masturberen in het bijzijn van een kind en het kussen met seksuele bedoelingen.

Seksueel misbruik bestaat uit alle seksuele aanrakingen of handelingen die een volwassene een kind opdringt. Dit varieert van begluurd worden of moeten toezien bij seksuele handelingen van de volwassene tot betasting en verkrachting. De handelingen zijn tegen de zin van het kind en het kind kan zich niet verweren tegen de handelingen door het lichamelijke of relationele overwicht van de volwassene, zeker als de volwassene een bekend is. Hier spelen emotionele druk, dwang en geweld in mee.

Seksueel misbruik onderscheidt zich van de andere vormen van kindermishandeling doordat een aanzienlijk deel van de gevallen van seksueel misbruik wordt gepleegd buiten het gezin, door personen die met kinderen werken. Dit geldt voor ongeveer driekwart van de gevallen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld fysiek en psychisch geweld, dat in negentig procent van de gevallen wordt gepleegd binnen het gezin.

Seksueel misbruik binnen het gezin wordt ook wel incest genoemd. Seksueel misbruik binnen het gezin komt vaker voor wanneer het kind jonger is. Wanneer een kind rond de
9 jaar is, neemt de kans op misbruik buiten het gezin toe. Misbruik komt voor in alle lage van de bevolking en in alle etnische groepen. Zowel meisjes als jongens kunnen slachtoffer worden van seksueel misbruik.

Meer over vormen van kindermishandeling

Psychische emotionele geestelijke mishandeling

Psychische mishandeling

Lees meer

Psychische emotionele geestelijke verwaarlozing

Psychische verwaarlozing

Lees meer

Lichamelijke verwaarlozing, kindermishandeling

Lichamelijke verwaarlozing

Lees meer

Getuige partnergeweld

Getuige van partnergeweld

Lees meer

Ik wil contact met Augeo

Heb je een vraag over cursus of wil je iets anders weten? Neem nu contact met ons op

Lees ook:

Wat is kindermishandeling

Wat is kindermishandeling?

Kindermishandeling vindt meestal binnen de huiselijke kring plaats. Lees meer

Kindermishandeling signaleren en aanpakken

Kindermishandeling leren signaleren

Lees over de cursussen van Augeo. Doe mee

Meldcode, afwegingskader

Meldcode

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt je zorgvuldig te handelen. De 5 stappen geven precies aan wat je moet doen bij zorgen over een kind. Lees meer

gratis online cursus vrijwilligers

'Herken Kindermishandeling'

Gratis voor vrijwilligers. Herken en signaleer kindermishandeling. Doe de cursus voor vrijwilligers. GRATIS Doe de cursus