1. Leer alle medewerkers werken met een meldcode

Leer alle medewerkers werken met een meldcode

signalen van  huiselijk geweld en mishandeling leren herkennen

Jaarlijks maken ruim 118.000 Nederlandse kinderen en jongeren huiselijk geweld, verwaarlozing en mishandeling mee. Veel van hen zijn niet in beeld. De Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling heeft vastgelegd dat elke school moet werken met een meldcode. Zorg dat uw docenten de juiste stappen nemen bij vermoedens van kindermishandeling. Leer alle medewerkers werken met een meldcode.