1. Home
  2. Lidmaatschappen voor sectoren
  3. Gezondheidszorg
  4. Ziekenhuizen

Cursusaanbod voor Ziekenhuizen

Een moment geduld a.u.b. uw gegevens worden opgehaald

Als zorgprofessional in het ziekenhuis kom je in contact met veel verschillende mensen; met patiënten en hun partner, ouders, kinderen en andere familieleden. Soms merk je dat het niet goed gaat met een patiënt, je merkt bijvoorbeeld dat er veel spanningen zijn in een gezin. Of je krijgt het vermoeden dat een kind thuis niet veilig is. Wat kun je dan doen?

Het online lesmateriaal van Augeo academy gaat over huiselijk geweld en kindermishandeling. Je leert hoe je signalen herkent en wat je moet doen bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. Ook leer je praktische vaardigheden, zoals het communiceren over gevoelige onderwerpen.

LESMATERIAAL

Augeo academy heeft voor de ziekenhuizen onder meer cursussen over signalen van kindermishandeling, het werken met een meldcode, de kindcheck, de langetermijngevolgen van kindermishandeling en communiceren over geweld. Er zijn speciale cursussen voor bijvoorbeeld artsen en specialisten, verpleegkundigen, voor de spoedeisende hulp, de kinderafdeling en fysiotherapeuten. Alle cursussen zijn ontwikkeld in samenwerking met beroepsgroepen, brancheorganisaties en kennisinstituten. De cursussen zijn bewezen effectief.

DE VELDNORM

Met de scholing van Augeo voldoet je organisatie aan de scholingseisen die de Veldnorm Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor ziekenhuizen stelt. De veldnorm gaat over de signalering en aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld en sluit daarmee aan bij de verplichte Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Augeo magazine: online tijdschrift met ruim 50.000 lezers!

Ga naar het magazine