1. Home
  2. Lidmaatschappen voor sectoren
  3. Onderwijs
  4. Primair onderwijs
~/Views/TNP/Partials/Components/Breadcrumb/BreadCrumbs.cshtml

Primair onderwijs

Een moment geduld a.u.b. uw gegevens worden opgehaald

Augeo Academy voor Sociale Veiligheid is een speciale online leeromgeving voor het onderwijs. Al meer dan 15.000 leerkrachten hebben hier een online cursus gevolgd over sociale veiligheidsthema’s als kindermishandeling, pesten, seksuele vorming, huwelijksdwang, vechtscheiding en andere ingrijpende levensgebeurtenissen. Augeo Academy probeert scholen zo goed mogelijk te ondersteunen met het creëren van een sociale veilige school door informatie te verschaffen en scholingsmateriaal te ontwikkelen binnen deze academy.

BEWEZEN EFFECTIEF

Onafhankelijk onderzoek van PI Research toont goede leerresultaten aan: Leerkrachten voelen zich na het volgen van een online cursus van Augeo beter toegerust om te signaleren, te handelen en te communiceren over sociale veiligheidsthema’s. Uit evaluaties blijkt dat ruim 83% zich beter toegerust voelt om sociale veiligheid thema’s aan te pakken. Daarnaast zien we zeer sterke verbeteringen in de mate waarin de docent zich na de cursus toegerust voelt om signalen van kindermishandeling te herkennen, afwegingen te maken en hierover te communiceren met ouders en collega’s. Maar liefst 98% van de deelnemende docenten geeft aan graag regelmatig (online) bijgeschoold te willen worden.


sociale veiligheid: DE WET EN DE PRAKTIJK

Sinds augustus 2015 is de nieuwe wet Sociale Veiligheid voor scholen van kracht. Hiermee wordt de school verantwoordelijk voor een sociaal veilige leeromgeving, wordt monitoring van de veiligheidsbeleving verplicht gesteld én zal binnen elke school een vast aanspreekpunt en een vaste coördinator van het pestbeleid worden aangesteld. 

Het online lesmateriaal van Augeo academy voor Sociale Veiligheid helpt je te handelen volgens de nieuwe wetgeving, en volgens de Wet meldcode. Je leert over kindermishandeling, pesten, (v)echtscheiding en andere ingrijpende levensgebeurtenissen die de ontwikkeling van kinderen beïnvloeden. En je leert praktische vaardigheden, zoals het communiceren met ouders over gevoelige onderwerpen, het steunen van getraumatiseerde kinderen en het effectief gebruiken van anti-pestprogramma’s. Al ons materiaal is gemaakt samen met onze partners uit het onderwijs. 

~/Views/TNP/Partials/Components/Social/SocialSharing.cshtml