1. Home
  2. Lidmaatschappen voor sectoren
  3. Onderwijs
  4. Primair onderwijs

Primair onderwijs

Een moment geduld a.u.b. uw gegevens worden opgehaald

Meldcode professionaliseringsprogramma

Al ruim 20 duizend onderwijsprofessionals hebben scholing bij Augeo gevolgd over het werken met een meldcode. Wij vinden dit geweldig, maar we merken ook dat het uitrollen van de online scholing en het implementeren en borgen van de meldcode soms best lastig is en dat er behoefte is aan een combinatie van e-leren en face to face bijeenkomsten. Daarom hebben wij samen met het Marnix Onderwijs Centrum een professionaliseringsprogramma ontwikkeld dat beide vormen van leren combineert.

De cursus bestaat uit twee blokken die elk zijn opgebouwd uit één of meer digitale cursussen, gevolgd door een bijeenkomst.

1. Incompany programma ‘Hoe gaan wij om met de meldcode?’

Hoe is de meldcode geïmplementeerd in jouw school, wat zijn de successen en wat zijn de struikelblokken? In de cursus krijg je als schoolleiding een beeld hoe het gesteld is met de implementatie van de meldcode op dit moment en wat logische vervolgstappen zijn. Daarnaast wordt het hele team (nogmaals) geschoold in de vijf stappen van de meldcode en worden de geldende afspraken binnen de school herijkt.

2. Individuele Open cursus ‘Signaleren en bespreken van kindermishandeling’

Elke (onderwijs) professional die een vermoeden heeft van mishandeling of verwaarlozing, dient de verplichte meldcode te volgen. Veel leerkrachten en intern begeleiders kennen deze stappen wel, maar hoe ga je hier in de praktijk mee om? In de cursus krijg je handvatten hoe je kindermishandeling en huiselijk geweld kunt signaleren en op welke wijze je het gesprek kunt aangaan met het kind en de ouders en effectief stappen kunt zetten binnen en buiten de school.