1. Lidmaatschappen voor sectoren
  2. Overig
  3. Integraal kindcentrum

Integraal kindcentrum (IKC) 0-12 jaar

Een moment geduld a.u.b. uw gegevens worden opgehaald

Cursusaanbod

Hieronder vind je alle online cursussen die je in het lidmaatschap voor een Integraal Kindcentrum krijgt. Daarnaast ontvang je als lid regelmatig updates, korte online leerberichten en Augeo magazine, het online tijdschrift over veilig opgroeien.

Werken met een meldcode

Kindcheck

Traumasensitief lesgeven

Communiceren/Zorgen bespreken

Grensoverschrijdend gedrag

Pesten

Eergerelateerd geweld en radicalisering

Signaleren door overige doelgroepen