1. Lidmaatschappen voor sectoren
  2. Overig
  3. Trainers

Trainers

Een moment geduld a.u.b. uw gegevens worden opgehaald

Als trainer leer je professionals om hun signaalgevoeligheid en handelingsbekwaamheid te versterken en daarmee huiselijk geweld en kindermishandeling in alle vormen te voorkomen, verminderen en stoppen.

Lesmateriaal 

Met de online cursussen van Augeo academy leer je over kindermishandeling, pesten, vechtscheiding en andere ingrijpende levensgebeurtenissen die de ontwikkeling van kinderen beïnvloeden. Je leert te handelen volgens wettelijke kaders die voor het onderwijs gelden, zoals de Wet meldcode, de nieuwe wetgeving over sociale veiligheid op school (de anti-pestwet) en de kerndoelen rondom seksuele vorming. En je leert praktische vaardigheden, zoals het communiceren met ouders over gevoelige onderwerpen, het steunen van getraumatiseerde kinderen en het effectief gebruiken van anti-pestprogramma's.