De Wet Meldcode is verbeterd. Op 1 januari 2019 is deze wijziging ingegaan. Lees over Giovanni en zijn zusje. Wat zou jij doen? Kies ja of nee. Heb je juist gehandeld volgens de verbeterde Wet Meldcode?

Wat zou jij doen?

Maaike is ergotherapeute. Zij behandelt Giovanni, een jongetje van twee met een ontwikkelingsachterstand. Hij heeft een motorisch probleem. Giovanni is de jongste uit een gezin met twee kinderen. Zijn ouders zijn laag opgeleid. Vader werkt en moeder is thuis. Maaike gaat op huisbezoek. Moeder vertelt dat zij autistisch is en dat ze veel problemen heeft met de opvoeding van haar oudste kind, een meisje van drie jaar. In de kamer staan twee boxen. Giovanni ligt in de ene box en zijn zusje staat in de andere box.

Maaike gaat aan de slag met het jongetje en moeder werkt goed mee. Elke keer als Maaike op huisbezoek komt zit het zusje in de box. Het meisje kan slechts een paar woordjes praten. Moeder zegt dat ze het erg lastig vindt als zij ‘los’ door de kamer loopt, omdat ze dan overal aan zit. Naast een motorisch probleem is er bij beide kinderen sprake van een ontwikkelingsachterstand door onderstimulatie. Op advies van Veilig Thuis bespreekt Maaike met ouders en de JGZ arts dat ze zich zorgen maakt.
De namen in deze case zijn gefingeerd.